“Simple acts of love and care keep the light of our soul burning.”

(Mother Theresa)
Dalweg
Doorwerth
 
M
@

06 - 46 393 161
info@bemotion.nl
home > DNLA

DNLA-logo

 

  

  

  

 

 

 

DNLA

Onderzoeksstappen    Modules    Inzet DNLA    Vragen    Brochure

DNLA (Discovery of Natural Latent Abilities) is een hoogwaardig expertsysteem dat helpt bij het ontdekken en meten van sociale competenties en factoren van succesvol functioneren. Tevens biedt het instrument handreikingen voor gerichte ontwikkeling van deze competenties en kan je je laten benchmarken met jouw vakgenoten. Het is een prima basis om professionals en organisaties te ontwikkelen. BeMotion gebruikt DNLA in persoonlijke coaching met als doel prestatieverbetering van leidinggevenden, 'high potentials', topsporters, coaches en commerciële talenten. Tevens zet ik DNLA in bij competentiemanagement en als 0-meting voor competentietrainingen.

De sociale competentietest DNLA heeft een hoge voorspellende waarde voor succesvol functioneren in de arbeidssituatie. Deze competentietest gebruikt consequent moderne wetenschappelijke inzichten uit de arbeidspsychologie en organisatiekunde, de verwerking van jarenlange praktijkervaringen van honderden deskundigen en de aanwezige benchmarkstudies. DNLA past goed bij de visie van BeMotion om haar betrouwbare en valide karakter. Tevens is het een transparant en praktisch inzetbaar systeem. 

 

 

 

DNLA Modules

Via gedragsmeting maakt DNLA zichtbaar welke sociale competenties aanwezig zijn en welke ontwikkelingsvragen er zijn. De volgende modules zijn beschikbaar:

DNLA-Module Sociale Competenties meet de sociale competenties die een directe relatie hebben met factoren van succesvol functioneren zoals: prestatiedynamiek, belastbaarheid, ambitie, intermenselijke verhoudingen en het vermogen om met veel verschillende mensen om te gaan.

DNLA-Module Sociale Competenties Sport meet zoals de module sociale competenties. De vragenlijst en rapportages zijn herkenbaar voor de professionele en de niet-professionele sporter. Het geeft inzicht in de mentale en emotionele balans, die de fysieke prestaties beïnvloedt. Tevens een quickscan mogelijk.

DNLA-Module Managementcompetenties meet voor leidinggevenden de managementcompetenties die voor effectief leiderschap en management nodig zijn, zoals leidinggevende kwaliteiten, samenwerking en consensus en ondernemerschap.

DNLA-Module Verkooppotentieel meet verkooptechniek en –tactiek voor verkoopmedewerkers en adviseurs, zoals contactvaardigheden, alertheid, analyse, aanbod, verificatie en transactie.

Afhankelijk van de doelstelling kunnen de DNLA-competentiemodules in combinaties worden aangeboden. 

De DNLA  competentietest maakt de gewenste persoonlijke ontwikkeling objectief meetbaar. Dit gebeurt in lijn met de missie, de doelen en de prestaties van de organisatie. Het boeien en binden van medewerkers wordt concreet en hanteerbaar.

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

Inzetten van DNLA

De DNLA (Discovery of Natural Latent Abilities) test kan ingezet worden bij:

 

 • persoonlijk ontwikkeling
 • 0-meting en nameting van een ontwikkeltraject
 • selectie van medewerkers 
 • functioneringsvragen 
 • optimaliseren leidinggevende prestaties 
 • verzuimherstel 
 • teamontwikkeling 
 • optimaliseren van sportprestaties

 

 

DNLA module sociale competentie meet de mate waarin men leiding kan geven kan zichzelf.
DNLA module competentiemanagement meet de mate waarin men leiding kan geven aan anderen. 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

Vragen

Sociale competentietest DNLA geeft antwoord op coachvragen zoals:

 

 • Hoe kan ik mijn eigen potentieel versterken?
 • Welk potentieel heb ik als professional in mijn branch?
 • Welk potentieel heb ik als leidinggevende?
 • Hoe kan ik mijn advies- en verkoopvaardigheden versterken?
 • Waar ligt mijn persoonlijk potentieel?
 • In welke competenties blink ik uit?
 • Heb ik voldoende potentieel voor die promotie?

 

Sociale competentietest DNLA geeft antwoord op teamvragen zoals:

 

 • Hoe kan ik de risico’s bij aanstelling beperken?
 • Hoe kan ik mijn 'high potentials' optimaal begeleiden? 
 • Maak ik voldoende gebruik van de capaciteiten van mijn medewerker(s)? 
 • Welke ontwikkeling van mijn team / medewerker(s) is mogelijk? 
 • Wat zijn de sterkten en zwakten van mijn team?
 • Hoe kom ik tot verzuimherstel bij deze medewerker? 
 • Hoe kan ik mijn goede mensen blijven binden en boeien?

 

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNLA Onderzoeksstappen

Het onderzoek bestaat uit vier stappen:

 1. op basis van het functieprofiel worden de competenties in beeld gebracht;

 2. er wordt een onderzoek uitgevoerd op locatie, met behulp van een computer;

 3. de onderzoeksresultaten worden binnen het Masterprogramma verwerkt, waarin de deelnemer wordt gebenchmarkt. Het resultaat is een onderzoeksrapport voor zowel de kandidaat als de (potentiële) werkgever;

 4. tot slot volgt een nagesprek met de DNLA-expert. Op verzoek in het bijzijn van de direct leidinggevende of een andere vertrouwenspersoon.

De DNLA-rapportage levert een goede basis voor beslissingen over stappen in carrière of ontwikkeling. Het geeft een verheldering van de gedragsspiegel en een versterking van de samenwerking.

DNLA Resultaten

De resultaatbespreking met de DNLA-expert leidt tot inzicht in de oorzaken en achtergronden van het gemeten gedrag. Het geeft zowel de medewerker die het onderzoek heeft gedaan als de organisatie concrete handreikingen en adviezen.

Voor die organisaties die daar behoefte aan hebben, bevat DNLA ook onderdelen die een indicatie geven van actuele kennis en vaardigheden op de onderdelen logisch denken, vreemde talen en computergebruik. DNLA beschikt tot slot over een effectief controlemiddel. Vanaf zes maanden na uitvoering kan de DNLA-meting opnieuw worden gedaan. Objectieve meting van de effecten van de maatregelen die zijn genomen, is daardoor mogelijk.

Discovery of Natural Latent Abilities is toepasbaar in alle situaties, ook bij onrust in de organisatie. Voorwaarde is dat de leidinggevende bereid is te investeren in ontwikkeling en samenwerking.

 

Terug naar boven

 

 

 

Meer info over DNLA?

Wil je meer weten over wat DNLA voor jou en jouw team kan betekenen? Download dan onderstaande PDF-bestanden of neem contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak.

Algemene folder DNLA

Toelichting op de factoren Sociale Competenties

Maak DNLA-Sport tot speerpunt in uw beleid!

Voorbeeldprofiel MM Houtman, Management competenties

Voorbeeldprofiel SC Jongejans, Sociale competenties

 

Terug naar boven