Tips die je moet weten voor een succesvol gesprek

Ontdek hoe je je optimaal voorbereidt op een beoordelingsgesprek

Aan het einde van het jaar staat er vaak een beoordelingsgesprek op de planning. Dit is hét moment om te kijken naar de manier waarop je als medewerker functioneert. Zo richten jullie je onder andere op de kwantiteit en kwaliteit van het afgeleverde werk!  

Wat is een beoordelingsgesprek? 

Een beoordelingsgesprek is simpelweg het gesprek tussen een medewerker en een werkgever of leidinggevende én is onderdeel van de jaarlijkse gesprekscyclus. Tijdens een beoordelingsgesprek wordt er specifiek gekeken naar het functioneren van de medewerker en of hier eventueel een beloning aan hangt. Denk bijvoorbeeld aan een gratificatie of salarisverhoging. In het geval van een slechte beoordeling volgen er vaak consequenties. Misschien moet er wel iets direct veranderen of is er zelfs sprake van ontslag. Het gaat tijdens dit gesprek dus voornamelijk over de ervaring van de werkgever of leidinggevende.

Meer lezen over leiderschap

Verrassingen tijdens het beoordelingsgesprek

Een goede functioneringscyclus helpt bij een eerlijk proces, waarbij zowel leidinggevende als ook de medewerker hun best doen om de afgesproken doelen te behalen. Doordat je regelmatig met elkaar de werkzaamheden en de samenwerking evalueert, zal de uitkomst van een beoordelingsgesprek niet meer verrassend zijn. Is de uitslag van een beoordelingsgesprek wel verrassend, dan is er tijdens de voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken te weinig oog geweest voor wederzijdse verwachtingen. Of het is niet duidelijk geweest wat de consequenties zijn als de doelen niet worden gehaald. Wettelijk gezien kun je niet zomaar ontslagen worden in een beoordelingsgesprek. Als dat aan de orde is, dan is dat al eens in een functioneringsgesprek besproken of de werknemer heeft iets gedaan wat aanleiding geeft tot ontslag op staande voet. Zorg er daarom voor dat je met elkaar voldoende gesprekken voert, zodat je beiden weet wat er wordt verwacht en waarop je beoordeeld wordt.

Juridisch aspect van een beoordeling 

In een beoordelingsgesprek bepaald de werkgever of de leidinggevende de beoordeling. Dit is een eenrichtingsgesprek. De medewerker heeft een goede, matige of slechte beoordeling. In het gesprek kan je als medewerker het gesprek aangaan over de interpretatie van de beoordeling. Misschien brengt dat de leidinggevende op andere gedachte. In principe is het beoordelingsgesprek niet bedoeld als discussie gesprek. Het is meetgesprek en de beoordeling staat vast. De werknemer hoeft het er niet mee eens te zijn om de beoordeling te laten gelden. De werknemer kan wel bezwaar maken. In de blog Juridische aspecten van het beoordelingsgesprek lees je meer over de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer in het kader van beoordelen, functioneren en arbeidsconflicten. 

Wat is het verschil tussen een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek? 

Een functionerings- en beoordelingsgesprek worden vaak in dezelfde context gebruikt. Toch zijn deze gesprekken erg verschillend van elkaar. Zo gaat een functioneringsgesprek uit van tweerichtingsverkeer, waarbij zowel de werknemer als de werkgever of leidinggevende feedback geeft. Dit soort gesprekken richten zich vaak op de toekomst. Jullie kijken wat goed gaat én wat eventueel beter kan. Bij een beoordelingsgesprek is er duidelijk sprake van eenrichtingsverkeer vanuit de werkgever of leidinggevende, waarbij hij of zij ervaringen deelt van het afgelopen jaar. In een beoordelingsgesprek wordt gekeken in hoeverre de afspraken en doelen zijn behaald en of dit overeenkomt met de afgesproken beloning.

Waarom een beoordelingsgesprek belangrijk is 

Een beoordelingsgesprek voeren is van groot belang. Met dit gesprek wordt het mogelijk om onderstaande doelen te behalen.  

Evalueren 

Ten eerste is het een goed moment om verschillende presentaties te evalueren tijdens een beoordelingsgesprek. Hierbij wordt er gekeken naar de kwantiteit en kwaliteit van het geleverde werk van de medewerker.  

Feedback geven 

Zijn er bepaalde punten waar de medewerker nog aan kan werken? Dan kan dit op een persoonlijke en professionele manier aangegeven worden.  

Motivatie bevorderen 

Een beoordelingsgesprek is bovendien een uitstekend moment om aan de motivatie en beoordeling van de medewerker te werken.  

Problemen bespreken 

Ook eventuele problemen of conflicten op de werkvloer worden besproken tijdens een beoordelingsgesprek. Hierbij kan de werkgever of leidinggevende vragen naar de huidige situatie. 

Doelen stellen 

Tenslotte kan de werkgever of leidinggevende zich buigen over het stellen van nieuwe doelen.  

Wat bespreek je tijdens een beoordelingsgesprek? 

Tijdens een beoordelingsgesprek praten jullie over verschillende onderwerpen. Met name het functioneren van de medewerker staat centraal in dit gesprek. Verder buigen jullie je over afgelopen samenwerkingen, eerdere gesprekken en eventuele toekomstplannen. Vaak besluit de werkgever of leidinggevende welke exacte onderwerpen op de planning staan. Ben je als medewerker het liefst goed voorbereid op je beoordelingsgesprek? Dan kun je natuurlijk voorafgaand altijd even vragen welke onderwerpen aan bod zullen komen.  

Hoe bereid je je voor op een beoordelingsgesprek? 

Natuurlijk haal je het liefst zo veel mogelijk uit een beoordelingsgesprek, niet alleen als werkgever of leidinggevende maar ook als medewerker! Als werkgever of leidinggevende is een dossierstudie zeer aan te raden. Zo is het verstandig om voorafgaand het gesprek in het werk van de medewerker te duiken. Misschien zijn er wel relevante documenten waar je nog op wilt terugkomen. Als medewerker is het aan te raden om een zelfbeoordeling vooraf het gesprek uit te voeren. Wat vind je zelf van jouw afgelopen prestaties? Zijn er sterke of zwakke punten? Tenslotte is het vaststellen van aandachtspunten tijdens het beoordelingsgesprek een échte must. Dit is in dit geval de taak van de werkgever of leidinggevende. Op die manier kunnen jullie een gestructureerd gesprek voeren.  

Welke vragen kun je stellen tijdens een beoordelingsgesprek? 

Als werkgever of leidinggevende kun je zelf verschillende vragen opstellen voorafgaand het beoordelingsgesprek. Misschien heb je onderwerpen die je graag wilt bespreken of ben je nog op zoek naar inspiratie. In het laatste geval vind je hieronder een aantal veelgestelde vragen tijdens een beoordelingsgesprek. Dit kan je als werkgever of leidinggevende een handje op weg helpen, of helpt je als medewerker met de voorbereiding op je gesprek. 

  • Hoe vind je jouw werkzaamheden en ben je tevreden met je werk? 
  • Hoe kijk je terug op de afgelopen periode? 
  • Ben je alle eerdere afspraken nagekomen?  
  • Wat is jouw bijdrage aan het team?  
  • Op welke manier word je nog beter in je werk? 
Contact opnemen