Ontdek of jij het potentieel hebt om een goede leidinggevende te zijn

Leer hoe je jouw leiderschapsvaardigheden kunt ontwikkelen

Leiderschap is een essentiële succesfactor voor teams en organisaties. Wil jij weten of je potentie hebt een goede leidinggevende te zijn voor jouw team? Lees dan deze blog inclusief tips hoe je leidinggeeft aan een team.  

Een goede leidinggevende weet hoe die het team kan motiveren en haalt het beste uit de medewerkers. Wat wordt verstaan onder een goede leidinggevende en dito eigenschappen hangt af van verschillende factoren. Succesvolle leidinggevenden kunnen flexibel omgaan met deze factoren. We noemen er een paar;

Een goede leidinggevende

Respect voor verschillende culturen. Een eigenschap die goed van pas komt als leidinggevende, is interesse en respect hebben voor verschillende culturen, subculturen en overtuigingen. Een cultuur is een zorgvuldig opgebouwde historie waar een land, groep mensen of een organisatie erkenning en veiligheid aan ontleent. Dat verander je niet zomaar. Als je bereidt bent bestaande culturen te leren kennen en mee te bewegen, zijn mensen beter bereidt ook met jou mee te bewegen. Essentieel dus als je een team wilt activeren en laten presteren.

Visie hebben en deze kunnen uitdragen. Een team raakt geïnspireerd als de leidinggevende hen helpt met een toekomstvisie waar iedereen deelgenoot van wil uitmaken. Het doet een beroep op de psychologische behoeften ‘erbij willen horen’ en ‘zinvol werk doen’. We noemen dat ook wel ‘De neuzen dezelfde kant op krijgen’. Als leidinggevende help je het team met het stellen van doelen, die motiverend zijn en ergens toe doen. Dat creëert focus. Je hebt daarin ook je eigen visie en kan dit begrijpelijk en inspirerend uitdragen.

  • Inlevingsvermogen en empathie. Een uitspraak die in veel leiderschapsprogramma’s naar voren komt is; ‘Wees hard op de inhoud en zacht op de relatie.’ Dat is niet voor niets. Het is belangrijk dat je duidelijk bent in wat er gedaan moet worden, maar als je alleen oog hebt voor de taak zullen je teamleden het vertrouwen in jou kwijtraken. Ze voelen zich dan niet gezien of ervaren geen ruimte voor inbreng. Het is daarom belangrijk om je te kunnen inleven in de ander.

 

  • Communicatief. Een leidinggevende is helder in de communicatie, luistert naar anderen en geeft feedback. Een leidinggevende durft ook taboes bespreekbaar te maken en geeft ruimte aan emoties en ideeën. Wordt er te weinig aandacht geschonken aan de relatie, emoties en teamsfeer, dan creëer je een afhankelijk en zogenaamd lui team. Dat is een team dat weinig inbreng toont en op eilandjes werkt. Het is heel gezond voor een goed presterend team om emoties te uiten en meningsverschillen te hebben. Een goede leidinggevende is niet bang voor wat gekibbel en functionele eigenwijsheid! 

 

  • Flexibel kunnen schakelen. Een goede leidinggevende vandaag de dag is in staat flexibel om te gaan met verschillende belangen, verwachtingen en behoeften. Denk hierbij aan het omgaan met de verschillende generaties op de werkvloer. Iedere generatie heeft zo eigen ideeën over werken en verwachtingen van een leidinggevende. Denk ook aan de verschillende belangen van klanten, directie en werknemers op de werkvloer. Een leidinggevende die goed weet aan te sluiten bij verschillende mensen krijgt meer voor elkaar. Het maakt je werk een stuk makkelijker. 

 

  • Besluitvaardig en resultaatgericht. Het nemen van kwalitatieve en doortastende besluiten is een kunst. Een leidinggevende is in staat de verschillende keuzes snel en goed te overzien. Dit door veel informatie tot zich te nemen en hierin hoofdzaak van bijzaak te onderscheiden. Open staan voor inzichten van anderen is van groot belang. Snel knopen doorhakken wil nog niet zeggen dat je een goed besluit hebt genomen. Een besluitvaardige leidinggevende is in staat in de chaos en veelheid aan opties de rode draad te zien en de beste opties eruit te filteren voor het gewenste resultaat. 

 

  • Stabiliteit en integriteit. Een goede leidinggevende is zelden degene die het meeste weet of het beste is in een bepaalde taak. Integendeel. De beste of de slimste willen zijn heeft averechts effect op de prestatie van het team. Er bestaat een mooie uitspraak; ‘Als je snel wilt, ga dan alleen. Als je ver wilt, ga dan samen.’ Een goede leidinggevende is in staat het potentieel in het team te zien en ten volle te benutten. Als iemand veel weet krijgt die de credits voor het veel weten. Als een teamlid de beste is in een taak idem dito. Het zorgt ervoor dat iedereen in het team zich speciaal kan voelen en een belangrijke schakel is in het geheel. De leidinggevende handelt eerlijk en ethisch, wat het team vertrouwen geeft om de kennis en kunde te delen. 

 

  • Stressbestendig. De leidinggevende is de stabiele factor in work-overload, overbelasting op het werk, oplopende discussies, crisissituaties en onenigheid. Een leidinggevende blijft rustig, overziet het geheel, bekijkt situaties vanuit verschillende perspectieven en heeft de skills om te gaan met conflicten.  

 

  • Functionele eigenwijsheid. Mijn persoonlijke stokpaardje is functionele eigenwijsheid. Hiermee bedoel ik een mate van eigenheid en wijsheid die je functioneel inzet op specifieke momenten. Het is dus niet de eigenwijsheid van iedereen zegt A en toch gaan we B doen. Het is een visie vormen, deze aanvullen met de wijsheden van anderen en eenmaal goed overwogen een keuze gemaakt, achter je visie durven te staan. Dit kan soms betekenen dat je stevig in je schoenen moet staan om weerstand te bieden of dat je nog beter je best moet doen om mensen te inspireren en te overtuigen. Tegelijkertijd sta je open voor alternatieven, inzichten van anderen en het ‘niet weten’. Het is in bepaalde situaties als leidinggevende een heel wijs en functioneel besluit om te zeggen dat je het niet weet. Zo voorkom je dat je schijnzekerheid creëert en de beste optie mist. Vanuit het ‘niet weten’ ontstaat vaak een nóg betere optie! 

Zoals je kunt lezen zijn het veel eigenschappen waar een leidinggevende aan voldoet. Je kunt er zelf vast nog wel een aantal bedenken, de lijst is kan nog langer. Iedere branche zal ook weer specifieke eigenschappen vereisen. Zo zal je van een brandweerman meer stabiliteit en inhoudelijke vakkennis eisen, dan een programmamanager bij een gemeente, waar het zwaartepunt meer ligt op flexibel schakelen en empathisch vermogen.  

Oefening met je team

Eigenschappen van een goede leidinggevende wordt mede bepaald door de cultuur van de organisatie, het type werk wat gedaan moet worden en de behoefte van de teamleden. Het is daarom een mooie verbindende oefening om jouw teamleden te vragen;” Wat versta jij onder een goede leidinggevende?”. Je kunt samen met je team een lijstje samenstellen wat er aan begeleiding nodig is om optimaal presteren als team.  

Wil je jouw leiderschap verder ontwikkelen? Bekijk dan onze leiderschapsprogramma’s met Insights Discovery en coaching mogelijkheden. Wist je dat je veel kunt leren van de leiderschap skills van paarden? Durf jij een kudde paarden te leiden? BeMotion heeft paardencoaching locaties in Rotterdam, Wageningen en Didam. Alleen geschikt voor leidinggevenden met ambitie! 

Mijn leiderschapsvaardigheden ontwikkelen