Werkvormen voor jouw team

Maak thema's bespreekbaar met deze leuke en laagdrempelige werkvormen

Communicatie

Luisteren Samenvatten Doorvragen

15min actie 
15min nabespreking

Doel: communicatie in het team bespreekbaar maken – bewustwording vergroten over de nut en noodzaak van luisteren, samenvatten en doorvragen.

2 tallen
nabespreken met de hele groep

Wil je communicatie en perceptie bespreekbaar maken in jouw team? Deze oefening maakt een ieder bewust op een leuke en laagdrempelige manier. Samenwerken, luisteren, doorvragen regelmatig checken, deze vaardigheden worden op de proef gesteld in deze oefening.

Maak 2tallen, ga met de ruggen tegen elkaar zitten. Geef allen een pen en hetzelfde formaat papier.
A is boodschapper, B is ontvanger. A tekent een huisje. B wacht.
Zeg tegen A: zorg ervoor dat B hetzelfde huisje tekent, jullie mogen vragen stellen. Je mag niet bij elkaar op papier kijken. Jullie hebben 10min de tijd. Wie lukt het?

Nabespreking:
Laat elkaar de overeenkomsten en verschillen zien. Bij welk 2-tal is het goed gelukt?
Wat werkte goed in de communicatie en wat niet?
Wat heb je van deze oefening geleerd over communicatie? 
Hoe kunnen we deze inzichten in onze dagelijkse praktijk toepassen?

Complimenten

Waardering Erkenning Feedback

15min actie
15min of langer, nabespreking

Doel: feedback drempel verlagen – positieve start van een (tussen) evaluatie

Heb je met het team een project afgerond of zitten jullie er midden in? Deze oefening draagt bij aan een open (tussen) evaluatie en geeft een positieve boost aan ieders bijdrage. 

Een evaluatie aan tafel vervalt nog wel eens in vaste rolpatronen; het zijn vaak dezelfden die veel praten en dezelfden die veel luister. Deze oefening brengt iedereen in beweging en doet recht aan zowel de extraverte types die direct iets willen doen en de introverte types die er graag in stilte over nadenken. 

Geef alle teamleden een Flip-overvel en een stift. Zet een specifieke vraag op de flip. Bijvoorbeeld; mijn toegevoegde waarde voor dit project is… Plak het vel op de rug met schilderstape. 
Zet een muziekje op voor een relaxte en gemoedelijke sfeer.
Vraag alle teamleden minstens 1 compliment op het vel van de ander te schrijven. Stop, totdat iedereen alle vellen heeft kunnen beschrijven.

Nabespreking;
Geef het team eerst de tijd om de eigen flip-over te lezen.
Vraag een ieder 2 uitspraken eruit te halen, die hij/zij met de groep wil delen.

1 opmerking – helemaal trots op, dank je wel!
1 opmerking – mij niet helemaal duidelijk of verrassend, wil daar graag meer over te weten komen.

Laat een ieder de opmerkingen met de groep delen, geef ruimte aan de vragen.

 

Gezamenlijk plan

Hoe maak je met elkaar een plan van aanpak voor het teamdoel? Hoe voorkom je dat de teammeeting verzand is veel gepraat en weinig actie?

Doe samen de G-WAVE voor een gedegen plan van aanpak. De G-WAVE komt van het Insights Discovery Model.

Bepaal met elkaar allereerst het doel of een outcome. G staat voor Goal.
Splits het team in 2-tallen of 3-tallen en geef hen de G-WAVE mee op papier.

De subteams krijgen de opdracht antwoord te geven op de volgende vragen;

WAAROM is deze doelstelling/outcome van belang? 
ACTIE – welke acties zijn er nodig om het doel te bereiken?
VISUALISATIE – Hoe ziet het eindresultaat eruit? Wat gebeurt er dan? Aan welke eisen voldoet het?
ERBIJ HALEN – wie of wat kan ons helpen ons doel te bereiken? Hoe gaan we hen/dat erbij betrekken?

Team komt na 30min samen

In de zaal hangen 4 flip-overs: WAAROM – ACTIES – VISUALISATIE – ERBIJ HALEN

Alle teams schrijven de bevindingen op de flip – teams vullen elkaar aan. Staat iets er al op, zet dan een vinkje erachter.
Zorg ervoor dat het team (nu nog) niet in discussie gaat. Allereerst de info verzamelen. 

Stel een gesprekleider aan – bespreek de verzamelde informatie.
Over welke punten hebben we met elkaar overeenstemming?
Welke punten behoeven meer uitleg?

Wat kunnen we nu al doen?
Wat gaan we verder uitzoeken?

Blijf met elkaar puzzelen, totdat het team eens is over het plan. Verdeel deze werkvorm eventueel over 2 bijeenkomsten. Men heeft soms bedenktijd nodig om tot de beste beslissing te komen! 

 

Lees meer