SLIM Leren en Ontwikkelen

Om succesvol te blijven ben je scherp op ontwikkelingen en pak je iedere kans om beter te worden. Dat maakt jouw MKB-bedrijf toekomstproof. Maar zijn jouw medewerkers dat ook? Beschikken ze over de mindset en vaardigheden die ze nu en in de toekomst nodig hebben? Denk je dat het beter kan? Dan is de SLIM regeling iets voor jou!

SLIM geregeld voor MKB

Plannen om te investeren in de ontwikkeling van jouw collega’s, maar geen budget en geen tijd? Dan is dit de kans!

De Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen, oftewel de SLIM-regeling, is een subsidie voor duurzame ontwikkeling in het MKB en wordt uitgegeven door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De eerste ronde was in maart. Je kunt je vanaf september 2020 inschrijven voor de tweede ronde.

 • BeMotion helpt je bij de aanvraag en verslaglegging
 • Je kunt jouw eigen adviseurs en deskundigen kiezen
 • 60 tot 80% mee financiering vanuit de SLIM-regeling voor jouw complete ontwikkel aanpak
 • Indienen in september 2020 – uitvoering vanaf januari 2021

Klinkt goed? 

Dat vinden wij ook.

Vooral in deze tijd is de toekomst voor veel ondernemers onzeker. Hoe kom je samen deze crisis door? De inzet, creativiteit en flexibiliteit van jouw mensen zijn nu hard nodig! Vaak is de wil en inzet er wel en is er behoefte aan iets of iemand die nieuwe wegen laat zien, perspectieven biedt en coacht.

Samen leren we van deze tijd, samen werken we aan een gezonde toekomst!

Veel diensten van BeMotion vallen onder de SLIM-regeling. Je kunt jouw gewenste ontwikkel programma zelf samenstellen, wij kunnen je daarbij ondersteunen en adviseren.  Ook helpen we je bij de uitvoering en project evaluatie. Op deze pagina geven we enkele voorbeelden. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking en de mogelijkheden voor jouw bedrijf. We denken graag met je mee!  

Voor wie is de SLIM-regeling

Ondernemers binnen elke sector kunnen de SLIM-regeling aanvragen. De subsidieregeling is onderverdeeld in drie groepen;

 1. individuele MKB ondernemingen – alle sectoren
 2. samenwerkingsverbanden in het MKB
 3. grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie

Het maximale subsidiebedrag voor individuele MKB bedrijven is 24.999,- Euro. De maximale subsidie per samenwerkingsverband is 500.000,- Euro.

Gericht op een gedegen plan voor een functioneel en eigentijds HR beleid, online leren in de organisatie en coaching van medewerkers, die dit beleid continueren.

Welke projecten komen in aanmerking voor de SLIM-regeling

De stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen biedt ruime mogelijkheden voor maatwerk advies, coaching en trainingen voor alle medewerkers. Denk hierbij aan het ontwikkelen en invoeren van een methoden, die professionals in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkeling. Voorafgaand aan de vraag welke methode passend is voor de onderneming kan een behoeften onderzoek worden gedaan, ook dit praktische onderzoek valt onder de SLIM-regeling en kan BeMotion voor jouw onderneming uitvoeren. 

Een aantal voorbeelden op een rij;

Praktisch onderzoek

 • Behoeften onderzoek gericht op leren en ontwikkelen
 • HR-scan voor jouw onderneming
 • Opzetten en invoeren van een methode voor periodieke ontwikkel gesprekken met medewerkers

Online bedrijfsschool

 • Een interne online bedrijfsschool of HRM beleid ontwikkelen en invoeren
 • Digitaal leerplatform ontwikkelen voor jouw professionals

Coaching en loopbaan advies

 • Teamcoaching voor het bevorderen van een lerend klimaat
 • Loopbaan advies voor medewerkers met een ontwikkelvraag 
 • Bevorderen van leiderschapskwaliteiten en kennisuitwisseling
 • Design en cocreatie sessies gericht op de lerende organisatie

Workshops

 • Gesprekstechnieken effectieve ontwikkelgesprekken voeren – POP-gesprekken
 • Leiderschapsvaardigheden voor nu de toekomst
 • Coachingsvaardigheden 
 • Collegiale coaching en teamleren

Tekst zoals omgeschreven in de subsidie regeling van Ministerie SZW;
De doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelingsplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming; 
Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkelingsadviezen t.b.v. werknemers in de onderneming; 
Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; 
Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen t.b.v. een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.  

Bekijk onze diensten 

Hoeveel

Een initiatief bestaande uit een activiteit voor leren en ontwikkelen komt alleen voor subsidie in aanmerking indien de subsidiabele kosten ten minste € 5.000 bedragen.

De SLIM-subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten voor een kleine ondernemer en 60% van de subsidiabele kosten voor een middelgrote ondernemer met een maximum van € 24.999,-. Voor grootbedrijven gelden andere bedragen. 

Alle adviesuren, coaching uren en trainingsuren van onze professionals vallen volledig onder de subsidie. Ook noodzakelijke tools zoals onze HR-scan, Quickscan en motivatie vragenlijsten (zoals Insights Discovery Profiel) vallen ook geheel of deels onder de subsidie! 

Lees meer op de website van SZW

Of maak een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.

Wanneer

De subsidieaanvragen voor de SLIM-regeling MKB kunnen worden ingediend vanaf september 2020. 

Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. 

De start van het initiatief dient uiterlijk 6 maanden na afloop van het tijdvak waarin de subsidieaanvraag wordt gedaan aan te vangen en dient te worden afgerond binnen een periode van 12 maanden.   

BeMotion helpt je bij het op tijd en volledig indienen van de SLIM aanvraag.

Dus ook met het invullen van de bijlagen, die je op de website van SLIM subsidieregeling leren en ontwikkelen kunt downloaden.

Downloads op uitvoeringvanbeleidszw.nl

Vraag gerust naar de mogelijkheden, we praten je graag bij.

sbrammer@bemotion.nl