Co Design

Succesvolle oplossingen voor complexe uitdagingen bereik je met Co Design. Een cocreatieve vorm van samenwerken waarbij betrokkenen invloed hebben op het proces en het resultaat.

Draagvlak creëren door middel van cocreatie

Ben jij ervan overtuigd, dat je meer bereikt met samenwerking? Leveren de bekende projectaanpak en werkwijzen niet meer het gewenste resultaat? Zoek je een manier om de achterban erbij te betrekken? Dan helpen wij jou Cocreatie te laten werken voor jouw organisatie. Aangevuld met persoonlijke scan, coaching, ToolBox én het boek Cocreatie Revolutie.

Co Design is een cocreatieve samenwerkingsvorm waarbij een team samenwerkt aan een urgent vraagstuk zonder blauwdruk hoe je tot de beste oplossing kunt komen. Het kan gaan om uiteenlopende vraagstukken, van innovatie-uitdagingen tot strategie-ontwikkeling tot personeelszaken. Altijd gaat het om een uitdaging waar diverse partijen bij betrokken zijn die moeten samenwerken, vaak als onderdeel van een multidisciplinair team. Voor deze teams, die weten dat ze meer kunnen bereiken door verschillende perspectieven met elkaar te verbinden, is Co-Design een passende aanpak. 

BeMotion werk samen met The CoCreators; profesessionels uit verschillende sectoren, die in cocreatie de opleiding tot Cocreator hebben ontwikkeld. 

Bekijk de actuele data voor webinars en de Blended Opleiding op TheCoCreators.com

Succesfactoren voor cocreatie

Cocreatie leidt tot succesvolle implementatie op de korte èn langere termijn als zeven overkoepelende principes worden gevolgd. Daaronder valt een aantal ‘leefregels’ voor cocreatieteamswaaronder: 

 • Zorg voor een vertrouwde en veilige werksfeer en een hoge mate van zelforganisatie. 
 • Hanteer het uitgangspunt dat iedere betrokken partij iets waardevols heeft toe te voegen. 
 • Waarborg regelruimte en leren van elkaars perspectief en expertise. 
 • Breng het hele systeem aan tafel. 
 • Onderzoek het grote plaatje, voordat je een oplossing gaat ontwikkelen. 
 • Zorg dat vanaf het begin af aan helder is wie waar invloed op heeft.  
 • Creëer gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap. 
 • Definieer de ‘common ground van alle partijen. 
 • Deel kennis en ervaring op inhoud, proces en relatieniveau. 
 • Maak gebruik van diversiteit. 
 • Benoem een cocreator of teamcoach met inclusieve leiderschapskwaliteiten. 
 • Maak gebruik van elkaars netwerk. 

Zeven principes voor duurzaam succes

Stefanie Jansen laat in haar boek Cocreatie Revolutie zien dat Complete Cocreatie werkt!

Zeven principes staan centraal in Complete Cocreatie:

 1. Samen
 2. Met eindgebruikers
 3. Consequent
 4. Productief
 5. Transparant
 6. Gedragen
 7. Waarde gedreven

Een open werkcultuur waarin kennis uitwisselen en samenwerken met de klant een vanzelfsprekendheid is.

Stefanie en Sabina leiden professionals op hoe zij succesvol cocreatieve samenwerkingen kunnen faciliteren.  

Voor wie?

Voor iedereen die meer uit de (online) samenwerking wil halen, zoals;

Professionals
Projectleiders, project coördinatoren, teamleiders, omgevingsmanagers, scrum-masters, managers, leidinggevenden, teamcoaches, consultants. Eigenlijk iedereen die te maken heeft met groepsprocessen en besluitvormingsprocessen, waarin meerdere partijen betrokken zijn.

Scrum ontwikkel teams
Zelf organiserende Scrum teams stellen teamverantwoordelijkheid, waardeverhoging en klantbetrokkenheid centraal. De Hard skills worden in Sprints gemanaged en vroegtijdig van feedback voorzien. Deze effectieve manier van samenwerken vraagt om sterke Soft Skills voor een duurzaam resultaat. 

Empowered teams
Professionals die samenwerken aan specifieke doelen met een gedeelde verantwoordelijkheid voor het eindresultaat en gedeelde zeggenschap over de keuzes die worden gemaakt op inhoud en procesniveau voor de organisatie. Vaak specifiek binnen een expertise gebied en gericht op innovatie. Het team is in staat zichzelf te verbeteren en het netwerk te onderhouden. Ook wel zelfsturende en lerende teams genoemd.

Innovatie teams
Groep professionals die onder leiding van een leidinggevende of opdrachtgever samenwerkt aan het ontwikkelen van innovaties; sociale innovaties en/of technische innovaties. 

Multidisciplinaire teams
Groep specialisten met uiteenlopende expertises, die samenwerken aan een collectieve doelstelling c.q. taak.

High performance teams
Groep professionals, waarvan in korte tijd grote prestaties wordt verwacht.

Online Cocreatie Teams – Internationale teams en Samenwerken op afstand
Team die een gezamenlijke taak of klantfocus hebben en verspreid werken over het land dan wel over de wereld. Samenwerkingen en brainstormen vindt hoofdzaak via online platforms plaats.

 

Transparante proces van waardecreatie

De eindgebruiker centraal
Er zijn verschillende manier om eindgebruikers te betrekken. De mate waarin je eindgebruikers betrekt in het project is afhankelijk van de gewenste outcome en de diverse belangen die meespelen. Speelt de eindgebruiker een centrale rol in de acceptatie van een verandering of product? Wat is nodig om co-eigenaarschap te creëren? Welke mate van betrokkenheid draagt bij aan een goede balans tussen veiligheid, betrokkenheid en productiviteit? 

Complete Cocreatie   
‘Complete Cocreatie is het breed gedragen, transparante proces van waardecreatie in consequente, productieve samenwerking met alle relevante partijen, waarbij eindgebruikers een centrale rol spelen.’ – Stefanie Jansen

Digitale teamscan Cocreatie Wiel - Meten is weten

Het Cocreatie Wiel is een praktisch meetinstrument voor cocreatieve samenwerking. De dialoog over de uitkomsten van het Cocreatie Wiel bevordert de samenwerking en betrokkenheid van professionals en leidt tot concrete aanbevelingen. Het is een uiterst effectief middel gebleken bij projecten waarin meerdere partijen met elkaar samenwerken aan een innovatietaak. Door de praktische toepassing is het Cocreatie Wiel ook succesvol toe te passen binnen organisaties waar teams multidisciplinair met elkaar samenwerken. Het Cocreatie Wiel is in te zetten als kick-off en als evaluatie voor een succesvolle voortgang van cocreatieve projecten. Het Cocreatie Wiel is ontwikkeld door Dr. Corry Ehlen (Ph.D). Zij is in 2016 gepromoveerd en heeft in haar promotieonderzoek twaalf succesfactoren voor Cocreatie in kaart gebracht voor innoverende teams. BeMotion is opgeleid door Dr. Corry Ehlen voor een juiste toepassing van het Cocreatie Wiel en de Digitale teamscan.

Training Cocreatie facilitator

Begeleid jij een project waarin cocreatie het verschil kan maken?

Wil jij een beweging op gang brengen in jouw organisatie? 

Vraag jij je af hoe je een cocreatieve organisatie kunt zijn? 

Versterk jouw cocreatie skills; 

 • bouwen aan vertrouwen
 • vaardigheden om de achterban mee te krijgen
 • tips & tricks in het werken met de CocreatieToolbox
 • randvoorwaarden voor succes 
 • een handig stappenplan die jou helpt cocreatie succesvol in gang te zetten
 • valkuilen herkennen en proces bijsturen
 • kennis van onderzoek en marketing voor succesvolle implementatie en tracking van succes 
 • kennis van online platforms en tools voor cocreatie 

Ontvang de volgende waardevolle bonussen: 

 • CocreatieToolkit: een complete set aan online en F2F tools om de (online) samenwerking te bevorderen 
 • Cocreatie Agenda: een handig stappenplan dat jou helpt cocreatie succesvol in gang te zetten èn te houden 
 • CocreatieRevolutie: boek waarin de 7 principes voor duurzaam succes worden onderbouwd en geïllustreerd met uiteenlopende cases 

Opzet Basis module Cocreatie Facilitator;
Persoonlijke scan – de competenties van de cocreator
2 dagdelen virtuele classroom
2 dagen F2F bijeenkomsten
2 coachgesprekken met jouw persoonlijke coach
E-learning platform – 7 modules met aanvullende informatie en praktijkopdracht
Inclusief CocreatieToolBoxCocreatieAgenda en het boek Cocreatie Revolutie  

Cocreatie coaches
Sabina Brammer & Stefanie Jansen

InCompany
Deze training wordt op maat InCompany aangeboden. Vraag naar onze mogelijkheden.
Kijk op TheCocretaors.com voor onze open inschrijvingen.

Uw partners voor Co Design en Complete Cocreatie

Stefanie Jansen en Sabina Brammer begeleiden Co Design en Complete Cocreatie processen op projectbasis en als interim facilitator in diverse organisaties. Ook verzorgen zij trainingen aan professionals, die de Cocreatie aanpak in de organisatie willen toepassen.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Wij delen graag onze kennis en ervaring!