Co Design

Succesvolle innovaties bereik je met Co Design. Een daadkrachtige samenwerking, waarbij betrokkenen invloed hebben op het proces en het resultaat. Complete Cocreatie gaat nóg een stapje verder.

Happy people creates happy business

Co Design is een vorm van samenwerking, waarbij een team samenwerkt aan een urgent vraagstuk  zonder blauwdruk te hebben hoe je tot de beste oplossing kunt komen. Co Design gaat uit van het principe, dat de betrokkenen de wijsheid in pacht hebben en samen de beste oplossing kunnen creëren. Regelruimte hebben en ervaren dat je invloed hebt, waarmee ook werkelijk iets gedaan wordt. Dát creëert flow en plezier in het werk.

Co Design succesfactoren

 • Breng het hele systeem aan tafel;
 • Onderzoek het grote plaatje, voordat je symptomen gaat bestrijden;
 • Bepaal met elkaar waarop je invloed hebt;
 • Creëer gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap;
 • Werk samen aan een urgent vraagstuk, ‘common ground’;
 • Deel de kennis op inhoud, proces en relatieniveau;
 • Maak gebruik van de diversiteit, onderzoek frisse en nieuwe ideeën.

Co Design is een manier van samenwerken, waarbij het team samen iets ontwikkelt en optimaal gebruik maakt van de aanwezige kennis, kwaliteiten en netwerk. Co Design is geschikt voor Empowered teams, Multidisciplinaire teams, Innovatie teams en teams die meer zelfsturend willen worden. Het team ontwerpt een plan van aanpak en een oplossing voor een gezamenlijke uitdaging. Indien nodig betrekt het team eindgebruikers bij het proces. Co Design wordt ook wel Cocreatie genoemd.

Voor wie?

Voor alle teams die meer uit de samenwerking willen halen, zoals;

Empowered teams
een groep professionals die samenwerken aan specifieke doelen met een gedeelde verantwoordelijkheid voor het eindresultaat en gedeelde zeggenschap over de keuzes die worden gemaakt op inhoud en procesniveau voor de organisatie, specifiek binnen hun expertise gebied. Het team is in staat zichzelf te verbeteren en het netwerk te onderhouden. Ook wel zelfsturende of zelf organiserende teams genoemd.

Innovatie teams
een groep professionals die onder leiding van een leidinggevende of opdrachtgever samenwerkt aan het ontwikkelen van innovaties, sociale innovaties en/of technische innovaties. 

Multidisciplinaire teams
een groep specialisten met uiteenlopende expertises, die samenwerken aan een collectieve doelstelling c.q. taak.

High performance teams
een groep professionals, waarvan in korte tijd grote prestaties wordt verwacht.

 

Cocreatie +

Co Design is iets met elkaar ontwikkelen. Dat ‘met elkaar’ is niet nader omschreven. Het laat in het midden wie betrokken worden en hoeveel invloed álle relevante partijen en eindgebruikers hebben. Co Design is zeer geschikt voor Empowered teams, waarbij voornamelijk wordt samengewerkt met de teamleden onderling. Bij Complete Cocreatie wordt een oplossing gecreëerd met professionals én de eindgebruikers. De eindgebruiker staat duidelijk centraal en heeft invloed op het eindresultaat. 

‘Complete Cocreatie is het breed gedragen, transparante proces van waardecreatie in consequente, productieve samenwerking met alle relevante partijen, waarbij eindgebruikers een centrale rol spelen.’ – Stefanie Jansen

Digitale teamscan Cocreatie Wiel - Meten is weten

Het Cocreatie Wiel is een praktisch meetinstrument voor Cocreatie en Co Design. De dialoog over de uitkomsten van het Cocreatie Wiel bevordert de samenwerking en betrokkenheid van professionals en leidt tot concrete aanbevelingen. Het is een uiterst effectief middel gebleken bij projecten waarin meerdere partijen met elkaar samenwerken aan een innovatietaak. Door de praktische toepassing is het Cocreatie Wiel ook succesvol toe te passen binnen organisaties waar teams multidisciplinair met elkaar samenwerken. Het Cocreatie Wiel is in te zetten als kick-off en als evaluatie voor een succesvolle voortgang van Co Design en het Cocreatie proces. Het Cocreatie Wiel is ontwikkeld door Dr. Corry Ehlen (Ph.D). Zij is in 2016 gepromoveerd en heeft in haar promotieonderzoek twaalf succesfactoren voor Cocreatie in kaart gebracht voor innoverende teams. BeMotion is opgeleid door Dr. Corry Ehlen voor een juiste toepassing van het Cocreatie Wiel en de Digitale teamscan.

Complete Cocreatie

7 principes voor duurzaam succes

Voor wie een stapje verder durft is er Complete Cocreatie. Een open werkcultuur waarin kennis uitwisselen en samenwerken met de klant een vanzelfsprekendheid is. Stefanie Jansen laat in haar boek Cocreatie Revolutie zien dat Complete Cocreatie werkt! Zeven principes staan centraal in Complete Cocreatie:

 1. Samen
 2. Met eindgebruikers
 3. Consequent
 4. Productief
 5. Transparant
 6. Gedragen
 7. Waarde gedreven

Uw partners voor Co Design en Complete Cocreatie

Stefanie Jansen en Sabina Brammer begeleiden Co Design, Cocreatie en Complete Cocreatie op projectbasis en als interim facilitator in diverse organisaties. Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Wij delen graag onze kennis en ervaring!