Privacy-verklaring, avg 2018

BeMotion, gevestigd te Doorwerth en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder de naam Brammer Consultancy (Kvk nr. 09157818), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.bemotion.nlinfo@bemotion.nl, Sabina Brammer +31 6 46393161

Persoonsgegevens die wij verwerken

BeMotion verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens van de organisatie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch, bijvoorbeeld uw functie, werkverleden, de door u ingevulde vragenlijst of test.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BeMotion verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Uitslagen van de Insights Discovery vragenlijst in een persoonlijk profiel. Wielpositie in het teamwiel.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  BeMotion verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder indien u zich daarvoor aangemeld hebt
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

BeMotion neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BeMotion) tussen zit.

BeMotion gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Apple, Windows, Database Insights Discovery.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BeMotion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden.

BeMotion verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Informatie vertrekt in een coaching of training wordt NIET zonder uw toestemming gedeeld met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BeMotion gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BeMotion en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bemotion.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BeMotion wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BeMotion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@bemotion.nl

Deze uitslagen zijn verwerkt in een persoonlijk profiel. Alleen de eigenaar van dit profiel krijgt inzicht in dit profiel. Derden kunnen dit profiel NIET opvragen noch inzien. Indien de Insights Discovery vragenlijst gebruikt wordt voor een teamtraining of een teamcoaching, wordt de bewuste wielpositie gebruikt voor het teamwiel. Dit teamwiel wordt gedeeld met de deelnemers van de desbetreffende teamtraining of -coaching.
De deelnemer kan bij BeMotion middels een email een verzoek doen anoniem te blijven in dit teamwiel. Het teamwiel wordt alleen op papier verstrekt aan diegenen, die in het teamwiel zijn opgenomen. Het teamwiel wordt niet aan derden verstrekt, noch digitaal verstuurd.