Quickscan Insights kleurentest

Welke teamwaarde heb jij? Met deze gratis online Insights kleurentest kun je snel je persoonlijke profiel bepalen.

Ontdek jouw persoonlijke voorkeuren

Doe de gratis Quickscan Insights kleurentest

Wil je een preview van het Insights Discovery Profiel®? Deze Quickscan geeft een indicatie is bedoeld als startpunt voor een kleurrijk gesprek. Het vervangt niet de officiële Insights vragenlijst. Die is namelijk uitgebreider en meet de bewuste en minder bewuste persona. Wij gunnen iedereen een goed gesprek en dragen daar graag ons steentje aan bij met deze online Insights kleurentest. Spontaan, laagdrempelig en transparant!

De Quickscan is een kennismaking. Het geeft een indicatie van jouw persoonlijke voorkeuren op basis van het gedachtengoed van Jung. De vier kleuren zijn geïnspireerd op het Insights Discovery Wiel, waarmee je jouw persoonlijkheidstype kleur kunt geven. Welke vier kleuren onderscheiden we? 

Insights kleur ROOD
Extravert denken

Insights kleur GEEL
Extravert voelen

Insights kleur BLAUW
Introvert denken

Insights kleur GROEN
Introvert voelen

De uitkomst geeft inzicht in jouw communicatie voorkeuren, bewuste en minder bewuste talenten. Als je enige kennis hebt van psychologische voorkeurstijlen, talenten en drijfveren kan jou dat helpen in een gesprek of bij samenwerken. Bij het invullen van de test hoef je geen gegevens achter te laten. Uiteraard waarderen wij spontane reacties, delen en feedback!

Deze Quickscan Insights kleurentest is ook beschikbaar in het Engels.

Voor het beste resultaat – lees de instructies in de Quickscan goed!

Naar de QuickScan

 

Heb je de test gedaan? Lees dan hier meer over de uitslag van de kleurentest.

De psychologische voorkeurstypen van Jung

Het werk van Carl Gustav Jung vormt de basis van de Insights kleurentest. Onze gratis online Quickscan geeft meer inzicht in jouw persoonlijke voorkeuren.

Ieder mens is uniek. Dit is het uitgangspunt van Jung. Daarbij heeft ieder mens bepaalde diep gewortelde psychologische voorkeuren die ons een bepaalde kijk op situaties geven. Deze psychologische voorkeuren bepalen de wijze van communiceren, het nemen van besluiten, samenwerken, leidinggeven en meer. 

Jung onderscheidt drie combinaties van psychologische voorkeuren:

Extraversie en introversie
De wijze waarop we onze aandacht richten en onze energie tot uitdrukking brengen.

Denken en voelen
De manier waarop we oordelen en besluiten nemen.

Gewaarworden en intuïtie
De manier waarop we informatie tot ons nemen.

Lees meer

Talenten van het Insights team

De vier basisstijlen vertaalt naar aanleg en bekwaamheden

Blauwe planning: dit type denkt in stappen en logische lijnen. Hij is daarmee onmisbaar bij de voorbereiding en bewaking van projecten. Zijn precisie zorgt ervoor dat hij niet snel fouten zal maken. Hij weet het team gestructureerd te laten werken

Rode focus: een persoon met deze focus wilt presteren en voorop lopen. Hij is onmisbaar bij het bereiken van ogenschijnlijk onmogelijke doelen. Zijn wilskracht en veeleisendheid zijn vaak een inspiratie voor anderen. Hij weet het team te activeren en de geplande doelen te behalen.

Gele visie: geel heeft oog voor mogelijkheden en innovaties. Hij is onmisbaar bij de ontwikkeling van een toekomstvisie en nieuwe ideeën. Dit type heeft de gave om ongewone verbindingen te maken. Hij kan het team motiveren om te durven dromen.

Groene dialoog: dit type heeft gevoel voor sfeer en harmonie. Hij is onmisbaar bij het besprek over waarden en normen. Het groene type heeft oog voor alle teamleden en draagt zorg voor een ontspannen sfeer. Hij kan veiligheid creëren voor een teamdialoog. 

Alle voorkeuren zijn aanwezig 

We hebben alle voorkeuren in ons. In bepaalde situaties zijn we geneigd de voorkeur te geven aan een bepaalde stijl, combinatie of volgorde. Bijvoorbeeld de primaire reactie is gericht op prestatie in combinatie met visievorming. Prestatie heeft prioriteit. Daarna wordt planning en dialoog ingezet om het doel te bereiken. In alle vier de stijlen kun je goed zijn. Echter zullen bepaalde voorkeursstijl meer aandacht en prioriteit krijgen. Ook gaan deze je gemakkelijker af en kosten ze je minder energie. Handig om van elkaar te weten in de samenwerking!

Meer hierover te weten komen? 

We hebben een artikel geschreven over voorkeursstijlen op goede en minder goede dagen. Lees hier het artikel Talenten op een goede en slechte dag.
Meer weten over de mogelijkheden van kleuren, voorkeursstijlen en samenwerken? Ontdek meer over de mogelijkheden van Insights Discovery voor jouw team

BeMotion kleurenconsult

Persoonlijk Insights Discovery® profiel

Wil je een uitgebreide rapportage van jouw persoonlijke Insights Discovery® voorkeuren? Dan is de Insights Discovery® vragenlijst iets voor jou. Met behulp van een digitale vragenlijst genereren wij jouw persoonlijke kleurendynamiek. De lijst met vragen is zo ontwikkeld, dat je inzicht krijgt in jouw basisstijl en de responsstijl.

Insights Discovery® gaat ervan uit dat je toegang hebt tot alle basisstijlen. Door de jaren heen heb je een voorkeur ontwikkeld voor een bepaalde mix-stijl, waarin enkele voorkeuren meer of minder dominant aanwezig zijn. Kennis van jouw dominante en minder dominante voorkeuren, geven inzicht in jouw gedrag. Bewust en minder bewust. 

Wil je meer weten over het kleurenconsult? Deze is eenvoudig online te volgen via e-coaching. Via onderstaande link lees je meer over de mogelijkheden.  

E-coaching

BeMotion Insights Discovery® workshops

Creëer een teamwiel van jouw team

Ontdek de kracht van kleurrijke feedback in jouw team. Het Insights Discovery® model helpt bij het opstarten van een kleurrijk dialoog over kwaliteiten, teamwaarden en samenwerking. Het creëert een positieve setting, waarin teamleden met elkaar in gesprek zijn over ‘HOE’.

Hoe gaan we met elkaar om? Hoe maken we van onze samenwerking een succes? Hoe kunnen we elkaar nog beter ondersteunen? 

BeMotion geeft verschillende workshops die gebaseerd zijn op het principe van Insights Discovery®. Op de volgende pagina lees je hierover meer. 

Lees meer