Insights Kleurentest Quickscan

Welke teamwaarde heb jij? Met deze gratis online Insights kleuren test kun je snel je persoonlijke profiel bepalen.

Preview voorkeuren persoonlijkheid

Doe de gratis Quickscan Insights kleurentest

De Quickscan is bedoeld als startpunt voor een kleurrijk gesprek.

Wij gunnen een ieder een goed gesprek en dragen daar graag ons steentje aan bij met deze online Insights kleurentest. Spontaan, laagdrempelig en transparant!

De Quickscan is een kennismaking. Het geeft een indicatie van jouw voorkeuren op basis van het gedachtengoed van Jung. De vier kleuren zijn geïnspireerd op het Insights Discovery Wiel, waarmee je jouw persoonlijkheidstype kleur kunt geven;

Insights kleur ROOD
Extravert Denken

Insights kleur GEEL
Extravert Voelen

Insights kleur BLAUW
Introvert Denken

Insights kleur GROEN
Introvert Voelen

De uitkomsten kunnen je helpen bij het gesprek over jouw communicatie voorkeuren, bewuste en minder bewuste talenten. Een goed gesprek met een goede bekende op basis van psychologische voorkeurstijlen, talenten en drijfveren kunnen daarbij helpen. Je hoeft geen gegevens achter te laten. Uiteraard waarderen wij spontane reacties, delen en feedback!

Ook beschikbaar in het Engels.

Voor het beste resultaat – lees de instructies in de quickscan goed!

Naar de QuickScan

 

Lees hier meer over de uitslag van de kleurentest

Psychologische voorkeurstypen Jung

Het werk van Jung vormt de basis van de Insights Kleurentest; de gratis online Quickscan die meer inzicht geeft in jouw voorkeuren.

Het uitgangspunt van Jung is dat ieder mens uniek is en dat ieder mens bepaalde diep gewortelde psychologische voorkeuren heeft die ons een bepaalde kijk op situaties geven. Deze psychologische voorkeuren bepalen de wijze van communiceren, het nemen van besluiten, de samenwerking, het leidinggeven, en meer.

Jung onderscheidt drie combinaties van psychologische voorkeuren

extraversie en introversie
De wijze waarop we onze aandacht richten en onze energie tot uitdrukking brengen

denken en voelen
De manier waarop we oordelen en besluiten nemen

gewaarworden en intuïtie
De manier waarop we informatie tot ons nemen

 

Lees meer

Talenten van het Insights team

Vier basis stijlen

Blauwe planning: dit type denkt in stappen en logische lijnen. Hij is daarmee onmisbaar bij de voorbereiding en bewaking van projecten. Zijn precisie zorgt ervoor dat hij niet snel fouten zal maken. Hij weet het team gestructureerd te laten werken

Rode Focus: dit type wil presteren en voorop lopen. Hij is onmisbaar bij het bereiken van ogenschijnlijk onmogelijke doelen. Zijn wilskracht en veeleisendheid zijn vaak een inspiratie voor anderen. Hij weet het team te activeren de geplande doelen te behalen.

Gele visie: dit type heeft oog voor mogelijkheden en innovaties. Hij is onmisbaar bij de ontwikkeling van een toekomstvisie en nieuwe ideeën. Het gele type heeft de gave om ongewone verbindingen te maken. Hij kan het team motiveren om te durven dromen.

Groene dialoog: dit type heeft gevoel voor sfeer en harmonie. Hij is onmisbaar bij het besprek over waarden en normen. Het groene type heeft oog voor alle teamleden en draagt zorg voor een ontspannen sfeer. Hij kan veiligheid creëren voor een teamdialoog. 

We hebben alle voorkeuren in ons. In bepaalde situaties zijn we geneigd de voorkeur te geven aan een bepaalde stijl, een bepaalde combinatie of volgorde. Bijvoorbeeld de primaire reactie is gericht op prestatie in combinatie met visie vorming. Daaraan wordt prioriteit gegeven. Daarna wordt planning en dialoog ingezet om het doel te bereiken. We kunnen dus goed zijn in alle vier de stijlen, echter zullen we geneigd zijn bepaalde voorkeursstijlen meer aandacht en prioriteit te geven. Ook gaan de voorkeursstijlen je gemakkelijker af en kosten ze je minder energie. Handig om van elkaar te weten in de samenwerking!

Lees hier het artikel Talenten op een goede en slechte dag.

Ontdek meer over de mogelijkheden van Insights Discovery voor jouw team

BeMotion kleurenconsult

Persoonlijk Insights Discovery Profiel

Wil je een uitgebreide rapportage van jouw persoonlijke Insights Discovery voorkeuren? Dan is de Insights Discovery vragenlijst iets voor jou. Op basis van een digitale vragenlijst genereren wij jouw persoonlijke kleurendynamiek. De vragenlijst is zo ontwikkeld, dat je inzicht krijgt in jouw basis stijl en de respons stijl. De Insights Discovery vragenlijst gaat er van uit dat je toegang hebt tot alle basisstijlen. Door de jaren heen heb je een voorkeur ontwikkeld voor een bepaalde mix-stijl, waarin enkele voorkeuren meer of minder dominant aanwezig zijn. Inzicht in jouw dominante voorkeuren en minder dominante voorkeuren, geven inzicht in jouw bewuste en minder bewuste gedrag. 

Lees meer

BeMotion Insights Discovery Workshops

Een teamwiel van jouw team

Ontdek de kracht van kleurrijke feedback in jouw team. Het Insights Discovery model helpt bij het startpunt van een kleurrijke dialoog over kwaliteiten, teamwaarden en samenwerking. Het creëert een positieve setting, waarin teamleden met elkaar in gesprek zijn over de HOE. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe maken we van onze samenwerking een succes? Hoe kunnen we elkaar nog beter ondersteunen? 

Lees meer