Insights Kleurentest Quickscan

Met deze gratis online Insights kleuren test kun je snel je persoonlijke profiel bepalen. Deze online Quickscan is bedoelt als startpunt voor een kleurrijk gesprek met een goede bekende. Je hoeft geen gegevens achter te laten om deze online gratis kleuren test te maken. Wij gunnen een ieder een goed gesprek en dragen daar graag ons steentje aan bij met deze online Insights kleurentest. Spontaan, laagdrempelig en transparant!

Preview voorkeuren persoonlijkheid

Doe de gratis Quickscan Insights kleurentest

De quickscan is bedoeld als kennismaking. Het geeft een indicatie van jouw voorkeuren op basis van het gedachtengoed van Jung. De vier kleuren zijn geïnspireerd door het Insights Discovery Wiel, waarmee je jouw persoonlijkheidstype kleur kunt geven . De Insights Discovery kleuren staan voor:

Insights kleur ROOD
Extravert Denken

Insights kleur GEEL
Extravert Voelen

Insights kleur BLAUW
Introvert Denken

Insights kleur GROEN
Introvert Voelen

De gratis online quickscan noemen wij ook wel de online quickscan Talentenanalyse. De uitkomsten kunnen je helpen bij het gesprek over jouw psychologische voorkeuren, persoonlijkheid en bewuste of minder bewuste talenten. Vaak heb je de antwoorden zelf in pacht en heb je anderen nodig om je bewust te maken van deze antwoorden. Een goed gesprek met een goede bekende op basis van psychologische voorkeurstijlen, talenten en drijfveren kunnen daarbij helpen. Een goed gesprek geeft inzicht in jezelf en de ander. Wij hopen dat deze gratis online kleurentest, deze quickscan, daar een bescheiden bijdrage aan levert. Gratis is bij ons echt gratis! Wij vragen je geen gegevens achter te laten, ook slaan wij geen gegevens van jou op. 

Klik op de ‘Lees meer knop’ voor de start van de gratis online kleurentest

Lees meer

Psychologische voorkeurstypen Jung

Het werk van Jung vormt de basis van de Insights Kleurentest; een gratis quickscan die meer inzicht geeft in jouw voorkeuren.

Het uitgangspunt van Jung is dat ieder mens uniek is en dat ieder mens bepaalde diep gewortelde psychologische voorkeuren heeft die ons een bepaalde kijk op situaties geven. Deze psychologische voorkeuren bepalen de wijze van communiceren, het nemen van besluiten, de samenwerking, het leidinggeven, et cetera.

Jung onderscheidt drie combinaties van psychologische voorkeuren

extraversie en introversie
De wijze waarop we onze aandacht richten en onze energie tot uitdrukking brengen

denken en voelen
De manier waarop we oordelen en besluiten nemen

gewaarworden en intuïtie
De manier waarop we informatie tot ons nemen

 

Lees meer

BeMotion kleurenconsult

Persoonlijk Insights Discovery Profiel

Wil je een uitgebreide rapportage van jouw persoonlijke Insights Discovery voorkeuren? Dan is de Insights Discovery vragenlijst iets voor jou. Op basis van een digitale vragenlijst genereren wij jouw persoonlijke kleurendynamiek. De vragenlijst is zo ontwikkeld, dat je inzicht krijgt in jouw basis stijl en de respons stijl. De Insights Discovery vragenlijst gaat er van uit dat je toegang hebt tot alle basisstijlen. Door de jaren heen heb je een voorkeur ontwikkeld voor een bepaalde mix-stijl, waarin enkele voorkeuren meer of minder dominant aanwezig zijn. Inzicht in jouw dominante voorkeuren en minder dominante voorkeuren, geven inzicht in jouw bewuste en minder bewuste gedrag. 

Lees meer

BeMotion Insights Discovery Workshops

Een teamwiel van jouw eigen team

Ontdek de kracht van kleurrijke feedback in jouw team. Het Insights Discovery model helpt bij het startpunt van een kleurrijke dialoog over kwaliteiten, teamwaarden en samenwerking. Het creëert een positieve setting, waarin teamleden met elkaar in gesprek zijn over de HOE. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe maken we van onze samenwerking een succes? Hoe kunnen we elkaar nog beter ondersteunen? 

Lees meer