Insights Discovery® profiel

Het Insights Discovery® profiel verwoord op accurate wijze welke kleurendynamiek iemand inzet.

Het Insights Discovery® profiel is een uitgebreide analyse die gebaseerd is op een onderbouwde vragenlijst. Met behulp van de digitale Insights vragenlijst (ca. 20 minuten) ontstaat een uniek persoonlijk Insights Discovery® profiel, die individueel of in teamverband kan worden teruggekoppeld.

De hoofdstukken van het Insights Discovery® profiel

Het Insights Discovery® profiel is positief geschreven en geeft praktische suggesties voor ontwikkeling en profilering. Zo zijn er grafieken in het profiel terug te vinden en een uitgebreide kleurenanalyse. De grafieken ‘bewust persona’ en ‘minder bewuste persona’ geven een duidelijk beeld van iemands manier van doen en drijfveren. De kleurenanalyse laat ruimte voor nuances en mengkleuren. Je bent nooit slechts één kleur. Het profiel heeft verschillende hoofdstukken;

– Basishoofdstuk
– Hoofdstuk over management
– Hoofdstuk over effectieve verkoop
– Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling
– Teamanalyse en teamwiel

Download hieronder het Insights Discovery® voorbeeldprofiel met alle hoofdstukken. Hierin is de teamanalyse niet te zien.

Lees meer

De toegevoegde waarde van het Insights Discovery® profiel

Het Insights Discovery® profiel is goed te verwerken in leiderschapsprogramma’s, project start-ups en is een veilig startpunt voor teamontwikkeling. Het is een reflectie-tool, het meet voorkeuren. Insights Discovery® oordeelt niet en kent geen zwakke of optimale uitkomst. Dit maakt de vragenlijst ten opzichte van psychologische testen minder exact. Daarentegen is de vragenlijst uitermate geschikt om toe te passen op zelfinzicht en teamontwikkeling. Juist doordat het niet oordeelt, ontstaat er een veilige situatie om te reflecteren en wordt persoonlijk gedrag en teamgedrag bespreekbaar.

Een workshop met het Insights Discovery® profiel:

  • Brengt reflectie op eigen handelen op gang;
  • Creëert begrip voor elkaars verschillen;
  • Verbetert de communicatie;
  • Confronteert op positieve wijze;
  • Geeft groepen een gezamenlijke taal;
  • Stelt op een objectieve manier ontwikkelpunten aan de orde;
  • Geeft handvatten voor het geven en ontvangen van feedback met het tegengestelde type.
Download

Het basishoofdstuk

Alles voor een goede start

Het Insights Discovery® basishoofdstuk is een goede start voor zelfinzicht en teamontwikkeling. Dit hoofdstuk bevat alle informatie voor een positieve kennismaking met jouw persoonlijke voorkeurenanalyse.

In het eerste onderdeel komen de onderwerpen ‘persoonlijke stijl’, ‘omgaan met anderen’ en ‘besluitvorming’ aan bod. Deze uitspraken geven een globaal inzicht in de werkstijl van de betreffende persoon. Dit onderdeel zorgt voor inzicht in de aanpak van activiteiten, relaties en beslissingen.

Verder worden de belangrijkste sterke en zwakke punten op een rij gezet. En jouw toegevoegde waarde voor het team. Communicatietips en suggesties voor ontwikkeling mogen uiteraard niet ontbreken. Het basisprofiel geeft inzicht in de:

– interactiestijl
– basisstijl
– aangepaste stijl

Het basisprofiel is uit te breiden met de aanvullende hoofdstukken: management, effectieve verkoop, persoonlijke ontwikkeling en teamanalyse. Deze zijn alleen af te nemen in combinatie met het basishoofdstuk.

Hoofdstuk 'management'

Leiderschap en motivatiestrategieën

Er bestaan veel verschillende benaderingen van management met verschillende toepassingen per situatie. Speciaal voor professionals in een leidinggevende of adviserende rol is dit hoofdstuk een aanrader. Het managementhoofdstuk geeft inzicht in de persoonlijke managementstijl en biedt suggesties hoe anderen te coachen en te motiveren.

Hoofdstuk 'effectieve verkoop'

Voor relatiemanagers en accounthouders

Is jouw vak relatiemanagement of verkoop? Dan geeft dit hoofdstuk aanvullende inzichten in de fasen van het verkooptraject. Effectieve verkoop geeft inzicht in de persoonlijke focus en biedt suggesties voor ontwikkeling.

Zo leer je nog beter aan te sluiten bij de behoeften van de klant. Krijg meer inzicht in de perceptie van verschillende klanten. Hoe kun je inspelen op afwijkende behoeften en welke communicatiestrategieën zijn per situatie toe te passen.

Hoofdstuk 'persoonlijke ontwikkeling'

Voor persoonlijke coaching

Dit hoofdstuk gaat dieper in op een aantal belangrijke aspecten van persoonlijke ontwikkeling. Het behandelt thema’s zoals doelbewust leven, time- en lifemanagement. De suggesties voor persoonlijke effectiviteit zijn toegespitst op jouw persoonlijke profiel. Ook krijg je inzicht in jouw persoonlijke leervoorkeuren. Iedereen leert immers op z’n eigen wijze. Een waardevol hoofdstuk die je met jouw coach concreet kunt maken.

Hoofdstuk 'teamanalyse'

Inzicht in de dynamiek van het team

Teamdynamiek is een bijzonder iets. Het is vaak zichtbaar aanwezig in gedrag, maar ontstaat minder bewust door ongeschreven regels. De dynamiek in het team wordt gevormd door de aanwezige teamleden en de verwachtingen van buitenaf (organisatiecultuur of klantbehoeften).

Hoe het team daarmee omgaat en waarom bepaalde teampatronen zo hardnekkig zijn, wordt inzichtelijk gemaakt door de Insights Discovery® teamanalyse. Het voorspelt teamgedrag op een goede dag en ook wanneer het team onder druk komt te staan. Een waardevolle toevoeging voor teams die aanwezige talenten beter willen benutten.