Ontwikkel samen het hybride samenwerken

Het hybride werken biedt kansen. Deze goed benutten vraagt aanpassingsvermogen van organisaties en professionals. 

Ondersteunen en begeleiden

Hoe geef je richting aan het hybride werken en zorg je ervoor dat de digitale vaardigheden van professionals optimaal blijven? Zijn we voorbereid op wat de toekomst brengt?

2 fases

We starten met inventariseren. In hoeverre is het nuttig en zinvol om hybride samen te werken? Dit kan namelijk per afdeling en per team verschillend zijn. Is de keuze gemaakt voor hybride werken, dan komen technologie en digitale vaardigheden om de hoek kijken. Technologie van goede kwaliteit is belangrijk. En ook hoe dat je dit optimaal gebruikt. Niets is zo frustrerend als je wel hybride wilt werken, maar de gekozen systemen niet werken naar behoren.

Betrekken van eindgebruikers

Het BeMotion team helpt bij deze twee fases: de inventarisatiefase en de fase dat de gekozen technologie geaccepteerd en gebruikt gaat worden. In beide fasen worden eindgebruikers actief betrokken. Wij denken mee met training op maat of coaching on the job en brengen belangen en zienswijzen bij elkaar.