De betekenis van hybride werken

Wat verstaan wij onder het hybride werken en wat betekent dit voor professionale teams en teams van professionals?

Het combineren van thuiswerken, op kantoor en onderweg

Optimaal gebruikmakend van de mogelijkheden die de organisatie biedt

Het gaat hier om verschillende samenstellingen van teams. Een communicatieteam of het team financiën stelt andere eisen aan een succesvolle samenwerking, dan bijvoorbeeld een projectteam dat is  samengesteld uit verschillende organisaties. De overeenkomst tussen deze teams is de groeiende wens van professionals om deels vanuit huis en deels op locatie te werken.

Het plaats- en tijdonafhankelijke werken is niet meer uit ons dagelijkse leven weg te denken. En dan met name de vrije keuze hoe dat jij de verhouding thuis en op locatie werken, kunt en wilt indelen. Ook rekening houdend met het team en afgestemd op jouw werkzaamheden.

Onze BeMotion coaches kunnen van dienst zijn in het samenbrengen van belangen, wensen en behoeften ten aanzien van het hybride werken.

Wat is belangrijk bij hybride werken?

Hybride werken vraagt om extra competenties, vooral als het gaat om hybride samenwerken. Het doet extra beroep op de communicatieve vaardigheden van de teamleden.
Hoe kom je bijvoorbeeld tot een gezamenlijke kantoordag als persoonlijke belangen uiteen liggen? En wat doe je met collega’s, die achterblijven in de digitale presentatievaardigheden? Hoe houd je verbinding met elkaar als de behoeften van elkaar vaker zien uiteen lopen?
Het zijn deze alledaagse voorbeelden, die spanningen creëren in teams.

Investeer daarom in teamontwikkeling en met name in de manier waarop het team met elkaar samenwerkt. Wees helder in wat de organisatie wel en niet ondersteund. Help elkaar met het verbeteren van digitale vaardigheden. We hoeven niet allemaal digi-wonders te zijn. Een sterk team weet wie waar goed in is en benut ieders kwaliteiten.