Teamcoaching

Wat is belangrijk voor een goed team?

Teamcoaching is een begeleidingsvorm die zich richt op effectiever samenwerken en het behalen van gedeelde doelen. Coaching is zowel individueel als op teamniveau. De teamcoach helpt het team om de individuele kwaliteiten van de teamleden te versterken. Ook leert het team terugkerende patronen te herkennen die de samenwerking in de weg zitten.

Tijdens teamcoaching staat de teamvraag centraal. Deze vraag is per team anders. Daarom is teamcoaching maatwerk. Voor het ene team is het belangrijk snel en efficiënt te leren werken, terwijl creativiteit en innovatie belangrijker zijn voor een ander team. Teamcoaching begint dan ook met de vraag wat belangrijk is voor jouw team om goed werk te kunnen leveren.

Wanneer teamcoaching

Als je iets bespreekbaar wilt maken

Teamcoaching is zinvol als je merkt dat het team wel beter kán presteren, maar het toch niet lukt. Een teamcoach kan ook helpen bij het bespreekbaar maken van thema’s die worden ontweken of wat juist discussie oproept. De teamcoach kan het gesprek faciliteren op zo’n manier dat ieder teamlid zich kan uitspreken.

Soms spelen belangen een rol, zijn de karakters verschillend of blijft het team hangen in gebruikelijke oplossingen die niet meer werken. Met teamcoaching maak je deze thema’s bespreekbaar en ontdek je samen nieuwe manieren.

Teamcoaching werkt het beste als je kiest voor meerdere korte sessies van 3 uur die dichtbij de praktijk staan. Combineer de sessie(s) met tussentijdse interventies op de werkvloer. Denk aan een organisatie breed jaarthema, 1 op 1 voortgangsgesprekken, buddy opdrachten of collegiale kennissessies.

Je zit bij ons niet direct vast aan een lang traject. We bekijken samen per stap wat er nodig is.

Voorbeelden van teamcoaching thema's

  • Bevorderen van onderling vertrouwen en sfeer in het team;
  • Aanscherpen van de gedeelde doelen en daadkracht;
  • Verbeteren van de besluitvorming rondom thema’s waarbij men het niet eens wordt;
  • Inzicht in de kwaliteiten van het team op goede en slechte dagen;
  • Conflicten leren omzetten naar boeiende samenwerkingen;
  • Leren van elkaar door open communicatie en effectieve feedback.

Teamcoaching is geschikt voor alle teams die meer uit samenwerken willen halen. Bijvoorbeeld projectteams, managementteams, start-ups, een multidisciplinair team of opgavegericht team, afdelingen, business units, startende teams en ook zeer ervaren teams.