Duurzaam succes door co-creatie

Draagvlak creëren met hulp van samenwerken

Ben jij ervan overtuigd, dat je meer bereikt met samenwerken? Leveren de bekende projectaanpak en werkwijzen niet meer het gewenste resultaat? Zoek je een (andere) manier om de achterban erbij te betrekken? Dan helpen wij jou co-creatie te laten werken voor jouw organisatie.

Voor teams, die weten dat ze meer kunnen bereiken door verschillende perspectieven met elkaar te verbinden, is co-creatie een passende aanpak. 

Op deze pagina lees je meer over co-creatie:

– Succesfactoren voor co-creatie
– 7 principes voor duurzaam succes
– Digitale CoCreatie teamscan
– Training CoCreatie Facilitator

Succesfactoren voor co-creatie

Co-creatie is een samenwerkingsvorm waarbij een team samenwerkt aan een urgent vraagstuk. Er is geen blauwdruk aanwezig hoe dat je tot de beste oplossing kunt komen. Het kan gaan om uiteenlopende vraagstukken, zoals innovatie-uitdagingen, strategie-ontwikkeling of het herstellen van vertrouwen in de organisatie. Altijd gaat het om een uitdaging waarbij verschillende partijen betrokken zijn.

Co-creatie leidt tot succesvolle implementatie op de korte èn langere termijn als een aantal ‘leefregels’ worden gevolgd: 

 • Zorg voor een vertrouwde en veilige werksfeer en een hoge mate van zelforganisatie; 
 • Hanteer het uitgangspunt dat iedere betrokken partij iets waardevols heeft toe te voegen;
 • Waarborg regelruimte en leren van elkaars perspectief en expertise; 
 • Breng het hele systeem aan tafel;
 • Creëer gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap;
 • Definieer de ‘common ground van alle partijen;
 • Maak gebruik van diversiteit;
 • Benoem een co-creator of teamcoach met inclusieve leiderschapskwaliteiten;
 • Faciliteer het proces van kennisdelen, waardecreatie en netwerken.

Zeven principes voor duurzaam succes

Stefanie Jansen laat in haar boek Cocreatie Revolutie zien dat Complete Cocreatie werkt!

Zeven principes staan centraal in Complete Cocreatie:

 1. Samen
 2. Met eindgebruikers
 3. Consequent
 4. Productief
 5. Transparant
 6. Gedragen
 7. Waarde gedreven

Een open werkcultuur waarin kennis uitwisselen en samenwerken met de klant een vanzelfsprekendheid is.

Stefanie en Sabina leiden professionals op hoe zij succesvol cocreatieve samenwerkingen kunnen faciliteren.

Co-creatie tussen organisaties

Van praten over naar samen creëren

Wij hebben co-creatie op verschillende manieren toegepast. Bijvoorbeeld bij aanbestedingsprojecten tussen overheid en bedrijven, fabrieken met innovatieopgave en gemeenten met omgevingsvraagstukken. Onze opgeleide Co-creators passen co-creatie o.a. toe in verzorgingshuizen, detachering, bij opleiders van professionals en het ontwikkelen van een kinderboek.

Het begint bij een initiatief van een teamlid die zich afvraagt hoe de verschillende ideeën en belangen beter bij elkaar gebracht kunnen worden. Dit kunnen projectleiders zijn, maar ook project coördinatoren, teamleiders, omgevingsmanagers, scrum-masters, leidinggevenden en teamcoaches.

Eigenlijk iedereen die te maken heeft met groepsprocessen en dit efficiënter wilt laten verlopen, kan iets met co-creatie. Het helpt bij samenwerkingen en besluitvormingsprocessen waarin meerdere partijen betrokken zijn.

Het transparante proces van waardecreatie

De eindgebruiker centraal
Er zijn verschillende manier om eindgebruikers te betrekken bij het project. De mate waarin je eindgebruikers betrekt, is afhankelijk van de gewenste uitkomst en de verschillende belangen die meespelen.

De mate van betrokkenheid
Speelt de eindgebruiker een centrale rol in de acceptatie van een verandering of product? Wat is nodig om co-eigenaarschap te creëren? Wat draagt bij aan een goede balans tussen betrokkenheid en productiviteit?

Complete Cocreatie 
‘Complete Cocreatie is het breed gedragen, transparante proces van waardecreatie in consequente, productieve samenwerking met alle relevante partijen, waarbij eindgebruikers een centrale rol spelen.’ – Stefanie Jansen

Be Wise – Be Creative
‘Iedere professional bezit van nature een functionele eigenheid en wijsheid. Wij zijn erop uit deze effectief te benutten.’ –
Sabina Brammer

Digitale teamscan met het Co-creatie Wiel

Meten is weten

Wat is het innovatieve vermogen van het team?
Het Co-creatie Wiel meet co-creatieve samenwerkingen. Het gesprek over de uitkomsten bevordert de samenwerking en leidt tot concrete aanbevelingen. Het is een uiterst effectief middel bij projecten waarbij meerdere partijen samenwerken aan een (innovatie) taak.

Hoe wordt de kwaliteit van de samenwerking ervaren?
Door de praktische toepassing is het Co-creatie Wiel ook succesvol toe te passen binnen organisaties waar teams multidisciplinair met elkaar samenwerken. Het Co-creatie Wiel is in te zetten als meetinstrument voor een succesvolle voortgang van projecten en als startpunt van een project start-up.

Gevalideerde vragenlijst en digitale scan
Het Co-creatie Wiel is ontwikkeld door Dr. Corry Ehlen (Ph.D). In haar promotieonderzoek van 2015 ontdekte ze 12 succesfactoren voor Co-creatie en 5 voorwaarden voor succesvolle implementatie van innovaties. BeMotion is opgeleid door Dr. Corry Ehlen voor een juiste toepassing van het Co-creatie Wiel en de Digitale teamscan.

Uniek begeleidingstraject

Ontwikkeld in co-creatie met professionals

Is jouw organisatie klaar voor co-creatie?

Of wil je samen met een aantal collega’s co-creatie in jouw organisatie introduceren?

Vraag dan naar onze training tot Co-creator. Deze is zorgvuldig samengesteld in co-creatie met professionals uit de praktijk die co-creatie reeds succesvol in hun organisatie hebben ingezet.

Training Co-creatie facilitator

Ingrediënten voor duurzaam succes

Deze training leert je succesvol co-creatie in te zetten en te begeleiden. Wat komt er aan bod tijdens de training?

– Co-creatie vormen en niveaus. wanneer kies je voor welke aanpak?
– Stappenplan die jou helpt co-creatie succesvol te faciliteren;
– Inzicht in veel gemaakte fouten, zodat je het proces op het juiste moment kunt bijsturen;
– Handige coachtechnieken, die jou helpen het proces te faciliteren;

 

– Toolbox die het co-creatie proces ondersteunt met online en offline tools;
– Hét boek CoCreatie Revolutie;
– Een begeleide co-creatie sessie in jouw organisatie met de Digitale CoCreatie Scan;
– Coaches en professionals uit de praktijk die jou dat zetje in de rug geven.

Jouw partners voor samenwerking en Complete Co-creatie

Stefanie Jansen en Sabina Brammer begeleiden samenwerkingen en complete co-creatie processen op projectbasis en als interim facilitator in diverse organisaties. Ook verzorgen zij trainingen aan professionals, die de co-creatie aanpak in de organisatie willen toepassen.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Wij delen graag onze kennis en ervaring!