Insights Discovery® teamworkshops

Versterk je soft skills voor betere hard skills.

Onze ervaring is dat professionals het beste leren van échte situaties die dichtbij de dagelijkse praktijk staan. Daarom worden alle workshops op maat gemaakt met casestudies uit de organisatie of het vakgebied.

Professionals leren bij ons soft skills in teamverband of als vakgroep. Dit draagt bij aan drieslag-leren: professionals ontwikkelen zichzelf, stimuleren elkaar het geleerde in de praktijk te brengen en de organisatie leert de juiste context te bieden voor de beste uitkomst. Wij gaan voor slimme oplossingen en een duurzaam resultaat! Een greep uit ons assortiment van teamworkshops:

GRIP op het gesprek

Versterk jouw gesprekstechnieken. In deze communicatieworkshop leer je de Insights kleurentaal te herkennen in een gesprek of vergadering. Je leert verschillende communicatiestijlen toe te passen. Hoe kan je bijvoorbeeld een collega met een groene communicatievoorkeur motiveren? Hoe start je een gesprek? En hoe ga je om met ‘rode’ weerstand?

Verschillende toepassingen

Ook kun je deze workshop richten op klantgesprekken, sales, coach- en adviesgesprekken. Je leert de verschillende typen gesprekspartners herkennen aan de verbale en non-verbale uitingen, zodat je beter kunt inspelen op wat er nodig is.

Je krijgt meer GRIP op het eindresultaat van het gesprek.

Insights Discovery® Teamdynamiek met profielen

Deze workshop is zeer geschikt voor teams, die in korte tijd grote vooruitgang willen boeken in het teamproces. In een 4 uur durende bijeenkomst ga je direct met jouw teamvraag aan de slag. De Insightscoach helpt het team de uitdaging te bekijken vanuit de verschillende Insightskleuren en percepties. Vervolgens wordt de brug geslagen naar de individuele verschillen, talenten en valkuilen. Om vervolgens met concrete doelen en actiepunten voor de toekomst af te sluiten.

Kort en krachtig, resultaatgericht! Deelnemers aan deze workshops omschrijven het als: inspirerend, interactief, slagvaardig en met een gezonde dosis humor.

De workshop Teamdynamiek met Insights Discovery® profielen is uitermate geschikt als kick-off van bijvoorbeeld een 2-daagse heisessie of een project start up. Onze teamcoaches kunnen indien gewenst meerdere dagdelen van de heisessie faciliteren.

Leiderschapsstijlen

Elke situatie vraagt van de leidinggevende een passende aanpak. Het is daarom belangrijk dat jij jouw persoonlijke stijl kent en dat je nieuwe stijlen onderzoekt. Niet alleen wat je zegt, ook de wijze waarop het gezegd wordt en jouw timing zijn belangrijk. Zijn deze zaken in balans, dan kun je daadwerkelijk beïnvloeden.

Effectief communiceren

Het is een uitdaging om het beste uit de ander te halen. Geen mens is hetzelfde. In deze training leer je diverse coachingtechnieken die gericht zijn op verschillende psychologische typen. Hoe komt jouw persoonlijke voorkeur bewust en onbewust tot uiting in het coachen en begeleiden van anderen? Praktische handvatten, die je direct in de praktijk kunt brengen.

Verdieping

Effectief omgaan met conflicten zorgt voor verbinding, creativiteit en uiteindelijk een verbetering van de relatie. Het helpt om inzicht te hebben in hoe een conflict ontstaat, welke soorten conflicten er zijn en hoe dat je op bepaalde conflictsituaties het beste kunt reageren. Ontdek hoe jij effectief om kunt gaan met weerstanden en meningsverschillen in groepen. In deze training maken we gebruik van de inzichten uit Deep Democracy en Groepsdynamica.

Goed werk en zinvolle verbindingen

Opgavegericht werken gaat over goed werk afleveren, denken in kansen en handelen vanuit de mogelijkheden. Hierbij staat de eindgebruiker en/of de maatschappelijke opgave centraal. Bij gemeenten gaat opgavegerichtwerken over de wijze waarop gemeenten samen met inwoners, ondernemers, betaalde en onbetaalde professionals het verschil maken. Alle partijen met een belang en bijdrage worden betrokken.

Maar hoe betrek en benader je de verschillende partijen? Iedere partij heeft z’n eigen wijze communicatiebehoefte, toegevoegde waarde en belangen. Insights Discovery® helpt bij enerzijds inzage te geven in de stijlen van de opgave partners en anderzijds bieden de Insights kleuren handvatten voor succesvolle verbindingen en een verbindende samenwerking.

Bring the feedback

Professionals die open staan voor elkaars feedback zijn doorgaans succesvoller. Hoe geef jij feedback aan de ander met respect voor de verschillen? Hoe zorg jij ervoor dat goede bedoelingen niet verloren gaan?

In deze workshop leer jij hoe dat je aansluit bij de stijl van de ander, zodat jouw boodschap effectief overkomt. We maken onderscheid in drie soorten: feedforward –feedback – aanspreken op gedrag.

 

Insights Discovery® en Scrum

Wist je dat Insights Discovery® en Scrum uitermate goed samen gaan? Ontwikkelteams, die Agile denken en volgens de Scrum aanpak werken, zijn zelfstandig en dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het proces en de resultaten. Een Scrumteam bepaalt bij iedere sprint wat zij gaan doen en wie het beste past bij de verschillende acties. Prioriteiten stellen en rollen verdelen lukt het beste als je de klant en elkaar goed kent en elkaars talenten weet te benutten.

Insights Discovery® geeft een versnelt inzicht in elkaars drijfveren en biedt toegevoegde waarde voor het proces. Insights Discovery® gaat verder dan inzicht in elkaars talenten. Het biedt ook kleurrijke handvatten en handige communicatietips voor de Product-owner, Scrum-master en het team.

Ontdek samen hoe je Scrum-meetings en sprints nog effectiever en leuker kunt maken!  

Insights Discovery® kleurenstress en besluitvorming

Insights Discovery® zegt iets over de aanwezige waarden en bewuste en onbewuste gedragingen in interactie met anderen. Diepgewortelde waarden kunnen in sommige situaties zorgen voor stresspatronen. Dit is voornamelijk het geval, als persoonlijke waarden verschillen met de waarden van de omgeving. Denk hierbij aan andere collega’s,  de teamcultuur en de organisatiecultuur.

Gezonde stress versus te veel stress

Gezonde stress kan zorgen voor een bepaalde flow. Zo kan een team wat goed omgaat met gezonde stress juist excelleren op piekmomenten. Te veel stress of onderhuidse stress, de onderstroom van een team, zorgen juist voor een verlammend effect bij het individu en/of team. Een verlammend effect in de teamcultuur is bijvoorbeeld te zien aan een onduidelijke besluitvorming. Tijdens de brainstorm is iedereen meewerkend en actief, maar zodra er keuzes gemaakt moeten worden, ontstaat er een gespannen of verwarrende sfeer. Mensen haken af, worden drammerig of men komt herhaaldelijk terug op gemaakte besluiten.

Voor welke teams nuttig? 

Teams die te maken hebben met werkdruk, grote verantwoordelijkheid, integrale samenwerking, politieke of een snel veranderende omgeving hebben baat bij inzicht in stress en gedrag op goede en slechte dagen.

Verdiepend en verbind!

Insights Discovery® en de Paardenspiegel

Een paard is een gevoelig en edel dier. Het heeft de kudde nodig om te overleven en is een meester in het interpreteren van non-verbale communicatie. Deze combinatie maakt het paard uitermate geschikt voor leiderschapstrainingen en het uitdiepen van coachthema’s zoals begrenzen en vertrouwen.

Insights Discovery® biedt vervolgens een concrete taal om de stijlen en non-verbale communicatie te interpreteren en om te zetten in concrete praktijkacties. Ervaring met paarden is niet nodig, wij werken uitsluitend met betrouwbare paarden en ervaren paardencoaches. Het is niet vaag of wollig, wel puur en concreet.

Een verrassende en positief confronterende beleving, die je zeker niet zal vergeten!

Geschikt voor individuele coaching en groepen tussen de 4 – 10 deelnemers. Ook hebben wij gecombineerde programma’s voor bijvoorbeeld jouw team- of bedrijfsuitje.

Insights Discovery® Train de Trainer

Trainers en teamcoaches

Ben je een Insights Discovery® practitioner en wil je jouw methodieken en inzichten als Insights-expert vergroten? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij hebben jarenlange ervaring met Insights Discovery® en al vele Insights Discovery® practitioners en client practitioners geïnspireerd met wat er allemaal mogelijk is met het kleurenmodel.

Denk hierbij aan de toepassing op HR-tools, het maken van de vertaalslag naar Insights Discovery® events en het model inzetten als rode draad voor een cultuurprogramma. Wij delen graag onze ervaringen en coachen je bij jouw eigen Insights Discovery® programma’s. Verdiepend en praktisch!

Client practitioners

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om een Insights Discovery® expert in huis te nemen. Dit heeft vele voordelen voor de continuïteit en kwaliteitsbewaking als de Insightskleuren worden ingezet voor het behalen van de organisatie- of teamdoelen.

Je kunt veel zelf organiseren. Echter zal je tegen situaties aanlopen, waarbij je juist een externe Insights Discovery® expert wilt inzetten. Denk hierbij aan individuele coaching, het begeleiden van teamconflicten en verdiepende workshops. Hierbij kunnen onze Insights Discovery® practitioners van dienst zijn. De basisinformatie en het afnemen van de Insights Discovery® vragenlijst doe je zelf, en wij pakken de vervolgstappen op. Uiteraard in goed overleg en in nauwe samenwerking. Wij zijn reeds voor diverse Insights Discovery® client practitioners een waardevolle sparringpartner en samenwerkingspartner.