Aanspreken op gedrag

Het bespreekbaar maken van gedrag kunnen we indelen als;

Feed-forward: je bespreekt een verwachting ten aanzien van toekomstig gedrag

Feedback: je geeft een terugkoppeling op gedrag uit het verleden

Aanspreken op gedrag: je maakt persoonlijke waarden en normen bespreekbaar

Als coach en teamleider heb je te maken met alle drie de vormen.

Feedforward is gericht op de toekomst waar we maximale invloed op hebben. Voor de ontvanger geldt: Feedforward vergroot de mogelijke opties die je in kunt zetten om in de toekomst succesvoller te zijn. Feedforward is gericht op datgene waar we zelf graag beter in willen worden, dus we staan er graag voor open.

In de regel is feedforward en feedback waardevrij. Je laat het aan de ander wat de ander met de informatie doet. Soms is dat niet voldoende. Je zal in situaties komen, waarin je wel degelijk een oordeel hebt en jouw collega hiermee wilt confronteren of overtuigen. Bij het aanspreken op gedrag, begeef je je in de complexiteit van overtuigingen enerzijds en persoonlijke waarden anderzijds. Overtuigingen en waarden raken onze diepste binnenwereld, wat soms nodig is om een blijvende positieve verandering tot stand te brengen.

Contact opnemen