In 6 stappen naar succesvolle samenwerking

Lencioni onderscheidt 5 afzonderlijke frustraties, die nauw met elkaar in verband te brengen zijn. Daarom zouden ook alle 5 moeten worden aangepakt voor het bereiken van succesvol teamwork.

Het gaat om de volgende 5 frustraties:

1) Gebrek aan vertrouwen;
2) Angst voor confrontatie;
3) Gebrek aan betrokkenheid;
4) Afschuiven van verantwoordelijkheid;
5) Niet resultaatgericht werken.

In deze blog omschrijven we de eerste 2 frustraties van teamwork en wat je er als teamcoach of  teamlid aan kunt doen.

De 5 frustraties van teamwork zijn om te buigen naar 5 bouwstenen voor succesvol teamwork. Hoe herken je een gebrek aan vertrouwen en angst voor confrontatie in jouw team? Wat kun je als teamcoach of manager doen om het vertrouwen te herstellen en hoe blijf je conflicten de baas?

Vertrouwen binnen het team herstellen

Maak kwetsbaarheden bespreekbaar en bouw aan vertrouwen

Onder vertrouwen verstaan we de zekerheid dat de intenties van collega’s goed zijn en dat er geen reden is om bezorgd te zijn over de groep. Hiervoor is het nodig dat ieder teamlid zich kwetsbaar durft op te stellen. Een team waarin je je gebreken en tekortkomingen niet hoeft te camoufleren, heeft een sterke vertrouwensbasis. Teamleden durven fouten toe te geven en vragen indien nodig om hulp.

Hoe herken je gebrek aan vertrouwen in je team?
Gebrek aan vertrouwen is in het beginstadium subtiel aanwezig. Dit merk je aan een La-la-li- effect. Zoals in een liedje; je luistert naar een harmonieus deuntje en ineens hoor je een klank die uit de toon valt. Jullie werken harmonieus samen en ineens zegt of doet een collega iets wat ongebruikelijk is. Het hoeft niet iets groots te zijn. Bijvoorbeeld vaker te laat komen of stiller zijn tijdens een vergadering. Het team zal hierop reageren. Is het vertrouwen laag, dan gaan teamleden elkaar meer controleren, raken sneller geërgerd, stoppen met communiceren of zeggen ja en doen nee. Ook roddelgedrag is een teken dat er verminderd vertrouwen is.

Wat kun je doen om het vertrouwen in het team te herstellen

> Plan een informeel moment met elkaar in de agenda;
> Laat het takenlijstje op kantoor en richt je alleen op het proces;
> Spreek de wijsheid van de groep aan; benoem wat je opmerkt en dat je het waardevol vindt om ieders stem te horen;
> Geef iedereen evenveel spreektijd en nodig elkaar uit te benoemen waar je erg blij van wordt in de samenwerking en wat ‘dwars’ zit.

Teamcoach tip

Los niet direct een dwarsligger op. Noteer iedere dwarsligger en bekijk aan het einde wat jullie samen kunnen doen om het vertrouwen te versterken.

Angst voor confrontatie

Blijf conflicten de baas

Hoe herken je angst voor conflicten in je team?
Het is niet altijd positief dat de sfeer in een team altijd gezellig en harmonieus is. In effectieve teams zijn teamleden het namelijk regelmatig met elkaar oneens. Zij gaan een discussie niet uit de weg en moedigen elkaar aan om hun mening te onderbouwen met feiten, voorbeelden en zorgen.

Zijn teamleden in jouw team het vaak met elkaars eens? Blijven de teamleden stil als je om hun mening vraagt? Willen de teamleden dat jij als manager de beslissing neemt? Of wordt er veel geroddeld of overvraagd? In het ergste geval blijven teamleden stil of zijn het altijd dezelfde personen die ruzie maken.

Stil blijven of ruzies tolereren zijn tekenen dat het team angst heeft voor conflicten of niet weet hoe hiermee om te gaan!

Ga op een functionele wijze het gesprek aan

Je kunt het niet altijd met elkaar eens zijn.

Soms lopen de emoties hoog op omdat er onbedoeld een mismatch ontstaat. Vaak gaat het om andere belangen, waardoor argumenten voor A
en B lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Daarnaast kan het vermijden van een conflict ervoor zorgen, dat we een beter idee zoals C misschien wel over het hoofd zien. Een goede discussie over de inhoud en het effect van een beslissing kan het team juist brengen tot het beste idee.

> Maak conflicten functioneel

Het begint bij de bewustwording dat conflicten ook functioneel kunnen zijn. Het helpt het team juist relaties te versterken. Bespreek met elkaar wat ieders ervaring is met conflicten en wat het jullie als team kan opleveren.

> Maak samen op een rustige en goede dag spelregels voor als je het samen oneens bent of als emoties oplopen.

Spelregels geven houvast. Je kunt als toehoorder van een ruzie bijvoorbeeld een spelregel benoemen. Bijvoorbeeld “We hebben afgesproken elkaar te laten uitpraten en in te grijpen als dat niet wordt gedaan. Ik grijp nu in.” Alleen deze interventie kan er al voor zorgen, dat de ruzie niet verder escaleert en de emotie minder wordt.

> Wissel elkaars gebruiksaanwijzingen uit.

Hoe herkennen we aan jou dat je in de emotie schiet? Wat heb je dan nodig van de teamleden om jou heen? Het kleurenmodel van Insights Discovery of de DISC profielen kunnen hierbij helpen. Het geeft inzicht in de communicatiestijlen en creëert meer begrip voor de verschillende manieren van communiceren en conflicten aangaan.

> Bespreek met elkaar wanneer het conflict functioneel is en wanneer het disfunctioneel wordt.

Wat zijn de eisen van een functioneel conflict en waaraan herkennen we een disfunctioneel conflict? Dit helpt bij het vormen van groepsnormen en waarden die bijdragen aan een veilige werksfeer, waarin teamleden functionele conflicten kunnen aangaan voor de gemeenschappelijke doelstelling.

Teamcoach tip

Laat de spelregels uit de groep komen. Ga zelf op je handen zitten, knijp je lippen fijn en bewaar je geduld.

De succesfactor zit in het uitwisselen van ieders spelregel. Iedere regel doet ertoe.

Nieuwsgierig naar de gebruiksaanwijzing van jouw collega’s? Of ben je benieuwd naar jouw eigen stijl van conflicthantering?
Doe de gratis Quick-scan en kom meer te weten over jouw communicatiestijl.

Wil je vertrouwen en conflicten bespreekbaar maken in jouw team? Onze teamcoaches helpen je graag op weg.
Bekijk onze mogelijkheden voor teamontwikkeling.

Naar de Quickscan