Hoe geef je leiding aan een introvert afwachtend team?

Goede en slechte dag van een blauw team

Leiding geven aan een team van introverte en afwachtende teamleden kan uitdagend zijn, omdat deze persoonlijkheden vaak niet van nature geneigd zijn om hun ideeën en meningen onmiddellijk te uiten.

Geef jij leiding aan een introvert team?
Een team met introverte teamleden kan een afwachtende indruk geven. Een introvert team bestaat uit overwegend blauwe en groene voorkeurtypen. Het hoeft niet zo te zijn dat een introvert team daadwerkelijk afwachtend is. Een team dat in stilte alle acties naar behoren uitvoert is minder zichtbaar, maar zeker niet afwachtend. Een team kan afwachtend zijn om verschillende redenen. Dit kan zijn omdat de taak niet duidelijk is of omdat er te weinig kunde of vertrouwen is. Ook extraverte types kunnen om deze redenen afwachtend worden.

Om er zeker van te zijn dat je de juiste acties uitzet als leidinggevende is het van belang na te gaan of je te maken hebt met een afwachtend team, een introvert team of een introvert afwachtend team.

Hoe herken je introversie

Groene en blauwe voorkeursstijl

Introvert gedrag herken je aan een meer ingetogen en observerende houding.

  1. Behoefte aan stilte en privacy: Introverte mensen hebben vaak de neiging om zich op te laden door alleen te zijn en kunnen een verlangen hebben naar stilte en een eigen plek.
  2. Luisteren in plaats van praten: Introverte mensen luisteren vaak goed naar anderen en kunnen minder geneigd zijn om hun eigen gedachten en meningen onmiddellijk te delen.
  3. Kleine groepen verkiezen: In sociale situaties geven introverte mensen vaak de voorkeur aan kleine groepen of één-op-één gesprekken boven grote, drukke bijeenkomsten.
  4. Zelfreflectie: Introverte mensen hebben vaak een sterke neiging tot zelfreflectie en introspectie, en kunnen tijd nemen om na te denken over hun eigen gedachten en emoties.
  5. Voorbereiding en planning: Introverte mensen hebben vaak de neiging om zich goed voor te bereiden op sociale situaties en vinden het lastig zich ad hoc aan te passen aan onverwachte sociale activiteiten.

Hoe ga je om met een afwachtende houding

Groene en blauwe voorkeursstijl motiveren

Als introvert gedrag doorschiet dan kan het leiden tot een afwachtende houding. Te veel nadenken of te veel in details verzanden vergt tijd en weerhoudt iemand ervan om in actie te komen. Je helpt het introvert type met feedback te geven op de doorgeschoten kwaliteiten en te helpen een plan van aanpak samen te stellen.

Hoe motiveer je een introvert team

  1. Creëer een veilige en ondersteunende omgeving: Zorg ervoor dat je teamleden zich veilig voelen om hun ideeën te delen en zich ondersteund voelen als ze dat doen. Moedig open communicatie en feedback aan en wees bereid om naar ieders bijdragen te luisteren.
  2. Stimuleer brainstormen op papier: Geef je teamleden de tijd om hun gedachten op papier te zetten voordat de vergadering start of er beslissingen worden genomen. Dit kan hen helpen de ideeën te verwoorden en zich beter voor te bereiden op discussies.
  3. Moedig individuele bijdragen aan: Geef elk teamlid de ruimte om bij te dragen en erken de waarde van de bijdragen. Sommige introverte teamleden voelen zich misschien niet comfortabel om hun mening te uiten in een groep
  4. Maak gedane acties zichtbaar: introverte teamleden zijn vaak goed in structuur aanbieden en zijn goed in staat bij te houden wat gedaan is en wat nog niet. Introverte types vinden het moeilijk om regelmatige updates te geven over de stand van zake. Dit kan wel op een zichtbaar planningsbord.